„Je to první ročník a jak se zdá, vydařil se,“ poznamenal velitel sboru SDH Dobrá Jan Pejzl. Podle starosty sboru Stanislava Hospodky se o přípravu celého dětského dne postaraly hlavně mladé členky hasičského sboru, které samy mají doma malé děti. „Vlastně to byly ony, kdo s nápadem přišel,“ dodal Hospodka.

Ludmila Smejkalová a Michaela Stejskalová popsaly, jak dětské odpoledne připravovaly. „Trvalo nám to asi měsíc. Na pohádkové stezce, která má jedenáct zastavení děti plní úkoly a na posledním dvanáctém na ně čeká diplom a sladká odměna,“ upřesnila Michaela. Na jednotlivých stanovištích děti skákaly v pytli, soutěžily ve skládání obrázků, ale učily se také zatloukat hřebíky, používat hasičskou stříkačku, obvazovat rány nebo střílet ze vzduchovky. S nákupem dárků pro děti hasičům pomohli sponzoři.