Je tu však malá, příjemná léčka – návštěvníka opouštějícího cetrum města totiž nepochybně upoutá, ale dost možná i zláká k posezení občerstvení, vkusně umístěné za bývalou Rubešovou školou, pod hrází rybníka Hastrman. Mnozí mu již začali říkat „Sendlerova kavárna“, nebo prostě sejdeme se „U Sendlera“ – a to podle autora architektonického návrhu revitalizace Parku Budoucnost, zahradního a krajinářského architekta Zdeňka Sendlera, architekta roku 2020! Gratulujeme!

(Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury, a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti.)

JAN SCHNEIDER, mluvčí a čestný předseda Okrašlovacího spolku Budoucnost