Dílo se vydařilo, o čemž hovoří i vyjádření samotné Adély: „Je to moc fajn, líbí se mi to“. Druhý vítězný návrh bude uveden na zeď skate parku v rámci školní aktivity ZŠ Buttulova Chotěboř. V souvislosti s výše uvedeným Město Chotěboř vítá veškeré preventivní aktivity napomáhající předcházení kriminality na území města Chotěboř, a proto tyto veškeré projekty, které na tomto úseku v rámci města probíhají nebo budou probíhat, podporuje.

Jiří Novotný, manažer prevence kriminality, Městská policie Chotěboř