Tělocvična pro nás byla poslední částí rekonstrukce celé školy, takže nyní už můžeme říct, že máme skutečně hotovo. Je to pro nás v podstatě úplná novinka, protože dřív jsme cvičili v opravdu provizorních podmínkách, třeba v naší herně.
Samotná tělocvična vznikla za rok, do stavebních úprav se ale pustili už v roce 2016. Během těch čtyř let jsme kompletně opravili starou budovu a přistavěli jsme novou učebnu, jídelnu a hernu pro volný čas dětí a zmíněná tělocvična. Teď je z toho výstavní škola.
Vše je tak připraveno a už jen čekáme, až se děti budou moci vrátit do školy. Plánovali jsme i slavnostní otevření pro veřejnost, ale kvůli koronavirovým opatřením jsme ho museli přesunout na neurčito. Tělocvična ale nebude sloužit jen našim žákům, ale i spolkům, takže to bude přínos pro celou obec.
V místě dnešní přístavby dříve bývalo stavení, které obec odkoupila s výhledem, že získala pozemky pro budoucí tělocvičnu. Čekali jen na dotaci. Opravdu si vážím odvahy zastupitelů jít do takového projektu a především osobnímu nasazení pana starosty.
Škola ve Skuhrově, kam aktuálně chodí dvaapadesát dětí, byla založena před téměř třemi sty lety, v roce 1727. Původně dřevěnou budovu byla v polovině devatenáctého století vrchnost z Habrů nahradila kamennou. V průběhu let pak prošla dalšími změnami, ale přestavba a modernizace v posledních letech určitě patří k těm nejvýraznějším.

VLADIMÍR STÝBLO