Po úvodním dešti, kterým se nikdo z účinkujících ani příznivců folkloru nedal zaskočit, pozval moderátor akce Karel Vencovský na podium starostu města Havlíčkův Brod Zbyňka Stejskala a senátora Jana Tecla, kteří slavnostně celý festival zahájili. Paleta souborů, které přijaly pozvání na vystoupení a prezentaci svých tanečních a pěveckých pásem, byla opravdu široká.

Diváky zaplněné náměstí tak mohlo kromě domácí Kalamajky zhlédnout vystoupení Bítešanu z Velké Bíteše, Vysočánku a Vysočanu z Hlinska, Okřešánku z Okříšek, Studánky, Rozmarýnku, Bystřinky a lidové muziky žáků ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou a v neposlední řadě také sousedního Škubánku ze Světlé nad Sázavou. Tančilo, hrálo a zpívalo se až do večerních hodin, věrní diváci vydrželi sledovat celý program, jiní třeba jen náhodně procházeli, ale jisto jistě byli všichni spokojeni.

| Video: Youtube

Nevšední zážitek se zájemcům naskytl i v rámci doprovodného programu, který nabídl možnost prohlédnout si město z ptačí perspektivy a zaposlouchat se při tom do tónů horáckých písní, které se libě vznášely nad náměstím. Tento zážitek se zájemcům naskytl po vystoupání na ochoz věže kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Lenka Žáková, Kalamajka Havlíčkův Brod