O to víc bychom si měli vážit lidské sounáležitosti, vzájemné pomoci a obětavosti. A co vlastně nyní děláme v kulturním domě nebo knihovně a informačním centru? Aktivně jsme se zapojili do organizace šití roušek.

Od pondělí šestnáctého března jsme začali shánět potřebný materiál, postupně se nám ozývaly švadlenky domácí i profesionálky. Látky jsme podle šablon nastříhali, žehlili, poslali ke švadlenkám. Potom jsme zase hotové roušky vybrali a odevzdali na přibyslavský Dům s pečovatelskou službou k vyprání a žehlení. Poté už roušky putovaly tam, kde jich bylo potřeba.

Odpady ilustrační
Úklid zámeckého parku v Pohledu přerušil koronavirus

K datu pětadvacátého března jsme měli v našem seznamu jednatřicet švadlen. Ale toto číslo není konečné, mnohde šije celá rodina. A k tomu tedy  odevzdaných 2200 látkových roušek. Další šijí učitelky z mateřské školky pod vedením Petry Březinové a učitelky a maminky pod taktovkou ředitelky základní školy Jaroslavy Janů.

Vedoucí domu s pečovatelskou službou paní Veselá nám hlásí, že jim odevzdávají hotové roušky i další lidé. Takže konečné číslo bude o stovky kusů vyšší. Moc vám všem děkujeme, jste úžasní. Cokoli bylo potřeba, vždy přispěchal někdo na pomoc.

Dále máme dlouhý seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotní nezištně pomáhat při dalších činnostech. I vám patří velký dík. Přeji nám všem hodně zdraví a pevné nervy. Pokud společně potáhneme za jeden provaz a budeme si navzájem pomáhat, vše se v dobré obrátí.

Za kolektiv Kulturního zařízení města Přibyslav Zdeňka Valnerová