Svatý Mikuláš bude se svojí družinou projíždět následujícími zastávkami, na kterých hodným dětem rozdá drobné sladkosti.

1. v horní části náměstí 9. května

2. v ulici Příčné na rozcestí s ulicí Hamerskou

3. v ulici U Pikulky před novou hasičskou zbrojnicí

4. na rozcestí ulic Jižní a Nad Řekou

5. v ulici V Údolí u domu čp. 704

6. na rozcestí ulic Nad Řekou a Příčná

7. na rozcestí ulic Luční a Mírová

8. v horní části náměstí 9. května

V případě nepříznivého počasí může být akce zrušena.