Soutěž probíhala na dvou místech, a to v koncertním sále ZUŠ a ve velkém sále KC Střelnice Turnov. Naši Základní uměleckou školu J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovaly žákyně "StaMicky": Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta Paulusová a Anežka Vašíčková od pana učitele Ondřeje Štefáčka.

Lom Vápenka u Zdeslavic
Opuštěný lom u Zdeslavic. Vápenku připomínají už jen torza cihlových pecí

Výsledky žákyň Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod:

Ve III. soutěžní kategorii v komorním zpěvu získaly "StaMicky" Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta Paulusová, Anežka Vašíčková za svůj výkon 2. cenu.

Všem soutěžícím a panu učiteli MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji k dosaženému úspěchu a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy na národní úrovni. Velké poděkování za klavírní doprovod patří také Tereze Kotlasové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Oslavy 1. máje ve Ždírci
První máj ve Ždírci nad Doubravou. Zavzpomínejte společně s námi