Účastníkům nabízíme chutný guláš, opékání špekáčků, zážitky z vypouštění dravců a setkání se zvířátky, o která se aktuálně staráme. Zapojit se mohou jednotlivci i celé rodiny. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 734 309 798.

V naší stanici pečujeme o handicapované živočichy, které pak navracíme zpět do přírody. Zaměřujeme se na druhovou ochranu, výzkum a ochranu vydry říční, ohrožených druhů sov či norka evropského.       

Stanice Pavlov