V lednu 2022 zahájily projekt "Kroky do nového světa" nastudováním dvou symfonických básní Antonína Dvořáka - Vodníka a Polednice. V březnu letošního roku pokračovaly přednesem vybraných částí Dvořákovy Rusalky společně se sólisty Národního divadla Brno a Státní opery Praha. Projekt bude dále pokračovat v květnu 2022, opět pod vedením pana dirigenta Marka Ivanovice. Na programu bude Dvořákův houslový koncert se sólistou panem Josefem Špačkem.

Výše uvedeným žákyním i panu uč. Petru Mašlaňovi děkuji za reprezentaci naší školy, navázání na úspěchy projektu České filharmonie a ZUŠ v letech předešlých a přeji jim krásné zážitky při chystaných slavnostních koncertech.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod