Čtení a přednášku o Francii v díle Bohuslava Reynka si lidé poslechnou od tří hodin. Koncert Letní Petrkov bude následovat ve čtyři hodiny odpoledne. Mezitím mohou zájemci navštívit výstavu U Reynků v Petrkově Františka Nárovce od dvou do sedmi večer.

Vstupné je 100 korun. Obyvatelé místních částí obce Lípa - důchodci, děti do 15 let 30 korun. Na místě není parkoviště, prosíme, abyste využili pěší naučnou stezku,vlak nebo autobus.

Na programu koncertu zazní:

A. Dvořák - Sonatina, Op. 100 pro housle a klavír

- Allegro risoluto

- Larghetto

- Scherzo. Molto vivace

- Finale. Allegro

A. Dvořák - Klid lesa, Op. 68/5 pro violoncello a klavír

Rondo g moll, Op. 94 pro violoncello a klavír

J. Suk - 4 kusy pro housle a klavír, Op. 17

- Quasi ballata

- Appassionato

- Un poco triste

- Burleska

B. Martinů - Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír

L. Janáček - Presto pro violoncello a klavír

A. Dvořák - Klavírní trio, Op. 90 "Dumky"

č.VI: - Lento maestoso. Vivace

Účinkující:

Marie Kocián Mátlová - housle

Martin Škampa - violoncello

Jakub Škampa - klavír

Marta Vencovská