Již tradičně mají všichni koledníci i se svým doprovodem zázemí na světelské faře, kde jim kuchařky připravily jako každý rok občerstvení, především teplý oběd.

Za každý finanční příspěvek do pokladničky napsali tři králové ned dveře to známé K+M+B a k tomu letopočet 2020. Ta písmena neznamenají počáteční písmena jmen tří králů Kašpar, Melichar, Baltazar, jak si mnozí myslí, ale latinské Kristus žehnej tomuto domu.

Jiří Víšek