Údolí Doubravy je skoro sto hektarová přírodní rezervace na řece Doubravě. Tvoří ji zaříznuté kaňonovité údolí se skalními věžemi, obřími hrnci, vodopády a kamenným mořem.

Kromě romantické podívané je toto místo i bohatým nalezištěm chráněných rostlin a živočichů. V rezervaci žije více než osmdesát druhů obratlovců a objeveno zde bylo přes tři sta druhů rostlin.

O zdejších zajímavostech je možné se informovat na tabulích na značené naučné stezce. Je dlouhá čtyři a půl kilometru. Na vybraných skalních útvarech je pro členy horolezeckého klubu ČR povolena horolezecká činnost - například Sokolohrad, Mašinka a Čertův stolek.

www.vysocina.eu