Pochodu se zúčastnilo více než sto sympatizantů iniciativy a celý průběh byl pod tichým dohledem represivních složek. Že se nejednalo o ledajakou akci, nasvědčovala i účast královéhradecké StB. Ta navíc celou záležitost monitorovala jak pozemně, tak ze vzduchu. Státní bezpečnost pak nezasáhla ani v momentě, kdy zástupci iniciativy podpořili petici Několik vět, hovořili o vnitropolitické situaci či v závěru odzpívali státní hymnu.

Připomínkový pochod byl ojedinělou příležitostí, jak být tehdejší události blíže a potkat se s tehdejšími aktéry. Od Havlíčkova domu v Havlíčkově Brodě se v sobotu šlo přes Pohled, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole až do Havlíčkovy Borové. Trasa měřila kolem 21 kilometrů. Následovala návštěva rodného domku K. H. Borovského, kde zúčastnění dostali výklad o Havlíčkově článku Komunismus od historika Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Ondřeje Neubauera. Po hromadné fotce před sochou na náměstí z roku 1901 následovala beseda s historikem Prokopem Tomkem z VHÚ o StB v místním hostinci U Havlíčka.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod