V červenci 1892 se sešlo jednadvacet lidí různých profesí a společenského postavení, ale se stejným zájmem. Měli rádi přírodu a pěší výlety po okolí. Požádali tedy Klub českých turistů (KČT) v Praze o schválení stanov a založení odboru KČT v Německém Brodě. Bylo jim vyhověno a 8. srpna 1892 spolek oficiálně vznikl.

Prvním předsedou byl zvolen Josef Šupich. Po skončení II. světové války, došlo k přejmenování Německého Brodu na Havlíčkův Brod a bývalí členové odboru začali s jeho obnovou. Opět se začaly pořádat pravidelné turistické výlety a zájezdy a také značkaři obnovili turistické cesty, které byly v průběhu války neudržované. Postupně se organizovaly první dálkové pochody pod názvem „Havlíčkova padesátka“. V pozdějších letech byla akce přejmenována na „Havlíčkobrodská padesátka“ a letos se bude konat 52. ročník.

V současné době, kdy odbor slaví své významné jubileum, je pod hlavičkou KČT, odbor Havlíčkův Brod zaregistrováno 267 turistů. Slavnostní turistické shromáždění se konalo v sobotu 13. srpna 2022. Téměř na den přesně po 130 letech a bylo pomyslným vyvrcholením celé připomínky vzniku odboru.

Pozvali jsme nejen havlíčkobrodské turisty, ale naše pozvání přijali i představitelé města Havlíčkův Brod - starosta Jan Tecl a místostarosta Zbyněk Stejskal, z řad turistických nás přijel podpořit člen Ústředního výboru KČT v Praze – Jaroslav Šlechta, který současně zastává funkci předsedy KČT, oblast Vysočina a místopředsedkyně KČT, oblast Vysočina - Jitka Korbelová. Velmi mile nás potěšilo a velkou radost jsme měli, že naše pozvání přijali i přátelé z jihlavských odborů.

Po slavnostním zahájení a přivítání všech účastníků Jiřím Molišem, skvělým průvodcem celého dopoledne, byli účastníci seznámeni s historií odboru a někteří z hostů pronesli své zdravice. Poté již následovalo předání ocenění, veřejných a čestných uznání některým členům odboru, kteří svoji aktivitou přispěli nebo stále přispívají k činnosti a rozvoji KČT v našem městě.

Titul Čestná předsedkyně odboru obdržela Jaroslava Kohoutová a čestným členstvím v odboru se může pyšnit starosta města Havlíčkův Brod, Jan Tecl. O zpestření celého svátečního dopoledne a o ještě větší úsměv na našich tvářích se postaraly svým zpěvem a hrou na kytary členky folklorního souboru Kalamajka.

Po celou dobu měli všichni účastníci možnost zhlédnout malou výstavu, která pomyslně mapovala historii a současnost KČT v Havlíčkově Brodě. V závěru celého slavnostního shromáždění jsme si pořídili několik společných fotografií, rozdali Pamětní listy a dárkové předměty, poděkovali všem za účast a pozornost a společně jsme se občerstvili zákusky, které připravily členky našeho odboru. Nechybělo ani nakrojení výborného dortu s logem výročí, po kterém už následovalo pouze neformální debatovaní, při kterém došlo i na hodnocení a první dojmy z celé akce.

Lenka Žáková

KČT, odbor Havlíčkův Brod