Dobrovolné vstupné bude využito na restaurování sochy Panny Marie Bolestné stojící na bývalém náměstí zrušeného a vysídleného městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce.

Jan Čihák

Spolek Přátelé Zahrádky