Po uvítacím projevu starostky obce, paní ing. Petry Vrzákové, se slova ujal ředitel školy pan Mgr. Pavel Mináč. Seznámil přítomné s historií školy, pohovořil též o současnosti a pozval všechny k prohlídce budovy a přilehlého areálu. Zvláště příslušníci starší generace obdivovali vkusnou a nápaditou výzdobu vstupních prostor, školní družiny a moderně vybavených učeben. Pozornosti návštěvníků se těšila také plošina pro imobilní osoby, instalovaná u schodiště a luxusně zrestaurovaná sociální zařízení.

Po shlédnutí školních prostor se hosté mohli občerstvit ve školní kavárně a oddychnout si v pěkně upravené zahradě. Také prostorný stan se stoly a lavicemi na pozemku hřiště, zval k příjemnému posezení a poslechu hudebního  programu.

Lučická škola , ač stoletá, díky obětavé práci učitelů, místních zastupitelů a zvláště pana ředitele Mináče, roste do krásy. Přejme si, aby se jí dařilo i nadále. Pochvalu a poděkování si zaslouží všichni, co zdařilou oslavu jejích stých narozenin připravili a organizovali.

Květa Šnajdrová

Havlíčkův Brod