Slova se ujal starosta sboru D. Horký. Vyzval přítomné k symbolické minutě ticha pro vzpomínku na ty, kteří řady hasičů navždy opustili. Shodou okolností jsme se ve stejný den rozloučili s naším dlouholetým členem panem Zdeňkem Chadimem, který nás opustil v pátek 10. ledna, ve věku 78 let. Čest jeho památce! Z Ledečských se jednalo ještě o L. Pajera.

Následovala zpráva o činnosti v loňském roce. Shrnutí významnějších aktivit, od zásahové po kulturní činnost. V lednu se jednalo o požár komínu skladu v Podolí, v únoru výcvik práce s motorovými pilami, práce na zamrzlé hladině a záchrana tonoucího v Hradci, za březen požár domu v Koutech, přednáška na gymnáziu, požár lesa Ke Křížům, velitelský den, testy k získání odznaku odbornosti, bowlingový turnaj, požár lesa v Hradci, výcvik práce na otevřené vodní hladině s rafty, první pomoc a požár hrabanky v Hněvkovicích.

V dubnu pak požár klestí v Ostrově, výcvik nositelů dýchací techniky H. Brod, kácení stromu v Hradci, účast na akci Čistá řeka Sázava, požár lesa v Číhošti, kontrola funkčnosti suchovodů, požár ve Hněvkovicích, nebezpečný strom v Sechově, pomoc při přípravě tanečního poháru v sokolovně, asistence na motokrosu, pořádání pálení čarodějnic na Rašovci. V červnu se jednalo o asistenci na motokrosu, účast na soutěži v Hradci a pomoc při pořádání Městských slavností, účast na soutěži v TFA v Bojišti, ukázka na pohádkovém lese ve Vilémovicích, cvičení požár kotelny ve školce, výjezd na požár pole Habreku, ale i ukázka techniky, zalévání městské zeleně, pomoc policii při pátrání po pohřešované osobě.

V červenci dobrovolní hasiči vyjížděli k požáru balíků slámy v Hněvkovicích, asistovali na Bitvě o Notorburg, pochod okolo Ledče, zajistili ukázku na dětském táboře a zasahovali u požáru hotelu v Koutech. V srpnu převažovalo odstraňování následků bouřek, v září ukázky, soutěže a rovněž došlo v Hradci k požáru vozidla. Listopad se nesl ve znamení opravy zásahového vozidla a odstranění dřevin v okolí tratě na Zoufalce. V prosinci hasiči asistovali na lampionovém průvodu, na mikulášské nadílce, předali hračky dětem v H. Brodě a zasahovali u požáru skládky dřeva v Hněvkovicích. Předseda popřál nově narozeným dětem hasičů i jejich rodičům štěstí a zdraví (hasičští novorozenci: Markéta Pokorná, Zuzana Pajerová, Jindřich Kršňák). Posteskl si nad neuspokojivým náborem nových mladých členů. Ustanovena návrhová komise ve složení Miroslav Doležal, Jaroslav Jelínek, zapisovatelka Jana Doležalová a ověřovatel Tomáš Krejčík. Velitel Šimanovský seznámil přítomné s plánem práce na rok 2020.

Starosta sboru navázal seznamem navržených členů do výjezdové jednotky (SDH: Horký, Jelínek, Malimánek, Hrinda, Rajdl, Polák, Krejčík, Doležal, Doležalová, Pajer, Šimůnek, za HZS: Šimanovský, Hess, Machotka, Pokorný, Prášek, a nově za Habrek: Veleta, Černý, Krajíček, Karel, Veselka, Martínek. Na výkonné funkce ve sboru byli navrženi starosta Horký, náměstek Hess, velitel Šimanovský, zástupce velitele Jelínek, preventista Horký, revizor Doležalová.

Na okrskové funkce byli navrženi starosta Josef Borovský a kandidát na velitele Radek Pavelka. Veškeré zprávy a navržení kandidáti byli schváleni kvalifikovanou většinou. Následovalo ocenění členů: okresní čestné uznání obdržel T. Pajer, medaili za zásluhy O. Janák, medaili sv. Floriána J. Říha, stužku za věrnost 30 let Ing. J. Nováková, za 40 let V. Pokorný, Jana Doležalová děkovnou plaketu. V. Pokorný a J. Říha převzali nástěnnou koláž fotografií z jejich mnohaleté hasičské činnosti. V diskuzi vystoupil starosta Ing. Tůma, který poděkoval za činnost, stejně jako Ing. Horáková. Ing. Šindelář vyzdvihl spolupráci a odvedenou práci. Bc. Muzikářová poděkovala za podporu dětí v jejich zařízení. Plk. Nácovský shrnul situaci pohledem veteránů. Po chutné večeři následovala volná zábava i diskuze s hudebním doprovodem dj. Hruši.

Autor: Mgr. Daniel Horký