I v minulém roce jsme pořádali soutěže, zábavy i turnaje. Mezi hosty valné hromady byli místostarosta Ždírce n. D. František Němec, starosta našeho hasičského okrsku Karel Štěrba, a také zástupci sborů z okolních vsí. Nejdůležitější částí valné hromady byly ale volby nového výboru. Poprvé v historii se do něj dostaly ženy, a to je dobrá zpráva. Hospodářkou je tedy od nynějška Ilona Malínská a referentkou žen Alena Němcová. Oběma přejeme hodně úspěchů v práci pro sbor. Obsazení ostatních funkcí nedoznalo změn.

Valná hromada sboru také ocenila některé naše členy. Hasičem roku 2019 se stal Karel Bačkovský ml., který přesvědčil svou obětavou prací, a to i přesto, že to má do Údav nejdál. Vyznamenáním Za příkladnou práci jsme ocenili Karla Bačkovského st., jenž je členem sboru již 40 let a dlouhá léta byl jedním z tahounů celého sboru a neúnavným organizátorem sportovních turnajů v obci. Schůze byla zakončena výtečnou večeří z vlastní produkce a poté jsme ještě dlouho poseděli a vzpomínali na vše, co máme již za sebou, a diskutovali o tom, co zlepšit do budoucna. Obrázky z valné hromady i jiné zajímavosti z Údav najdete na www.sdhudavy.cz.

Oldřich Milt