Pásmo bylo složené z několika samostatných částí, které na sebe plynně navazovaly. Nejprve se dospělí představili irskou pohádkou z pera Karla Havlíčka Borovského Král Lávra. Toto pásmo bylo připravené už v roce 2021 na oslavu dvoustého výročí narození tohoto velikána, ale z důvodu covidu nebylo možné s jejím nastudováním vystoupit. Protože téměř všechny pohádky mají šťastný konec, tak nejen lazebník a holič Kukulín byl králem omilostněn, ale i Kalamajka nakonec své nastudování Krále Lávry, proložené tanci, mohla předvést publiku.

Následovalo vystoupení nejmladších dětí s písničkou Když jsem já sloužil a starších dětí s valčíkovým tancem. Celý program jsme zakončili mluvenými koledami, kterých se s dětským nadšením a roztomilostí ujaly opět kalamajkové děti a potom už jsme všichni společně i s publikem přivítali vánoční čas tradičními českými koledami.

Velmi si vážíme, že pozvání na naše vystoupení přijali naši rodinní příslušníci, široká veřejnost a v neposlední řadě i zástupce Města Havlíčkův Brod místostarosta Vladimír Slávka a přišli nás podpořit.

Lenka Žáková, Kalamajka Havlíčkův Brod