Jednalo se o sedmidenní dvanáctihodinové služby na covidových jednotkách. Požadavek byl na očkované členy Sboru dobrovolných hasičů. S tím by nebyl problém, protože všechny členy výjezdové jednotky máme plně očkované. Bohužel vzhledem k časové náročnosti a zaměstnanosti všech členů se nám nepodařilo takové členy SDH vytipovat a poskytnout. Pro srovnání za okres Havlíčkův Brod se podařilo vybrat jednoho dobrovolného hasiče.

Aniž bych o tom věděl, se naši hasiči společně s družstvem mladých hasičů k tomu postavili čelem. Pro všechny zdravotníky na covidové jednotce v nemocnici v Havlíčkově Brodě napekli sladkosti a vánoční cukroví, které jim osobně předali a zpříjemnili jim tak jejich nelehkou práci. I takto se dá v rámci možností pomáhat zvládat současnou nelehkou situaci. Za to jim patří obdiv a veliké poděkování.

Ing. Karel Musílek

starosta obce Maleč