Na první adventní neděli bývá brodské náměstí plné lidí, kteří přichází zahájit adventní čas symbolickým rozsvícením vánoční výzdoby. Letošní rok promořený virem bohužel shromažďování nepřeje a tuto tradici přerušil. Přesto jednu tradici držíme – letos již potřinácté darujeme vánoční strom přátelům do partnerského města Brielle. Na přelomu listopadu a prosince proto putuje kamion s českým stromem 1 100 kilometrů přes hranice na holandský vánoční trh. Doufejme, že bude při celní kontrole negativní! Brielští přátelé pak na oplátku přijíždějí na brodský květnový trh řemesel a na něm pečou či smaží holandské speciality – například koblížky „oliebollen“, kterými jako poděkování za strom obdarovávají kolemjdoucí. Podobně jako u nás však i v Nizozemí platí omezující opatření, takže slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstíčku Markt v historickém centru Brielle, tzv. „Lichtjesavond“, jehož se vždy účastní několik set brielských, je letos také zrušeno, a strom bude zářit jen pro kolemjdoucí. Věřme, že příští rok se zase všichni u rozsvícení vánočního stromu v hojném počtu sejdeme, u nás i v Brielle.
TOMÁŠ HERMANN