Je jistě zajímavostí, že Stanislav Mühlfait si zahrál na varhany při mši svaté ve světelském kostele již ve svých osmi letech a byl tak malý, že ještě nedosáhl na pedálnici (klaviaturu pro nohy) a tak hrál pouze rukama. Vzhledem k jeho nadání se mu dostává pravidelně možností zahrát si například na unikátní nové velké varhany v kostele sv. Mikuláše v Humpolci, které mají 25 rejstříků nebo na historický chórový nástroj v klášterním chrámu v Želivě.

Program koncertu doplní dětský pěvecký sbor ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou pod vedením Markéty Práškové.

Jiří Víšek

První lednovou sobotu ulicemi města Přibyslav prošel tříkrálový průvod.
Vodní skauti z Přibyslavi se zapojili do Tříkrálové sbírky