Pracovní činnost na zahradě je jednou z aktivit, kterým se uživatelé služeb v novém denním stacionáři v Golčově Jeníkově věnují. Dále se v rámci služby mohou zapojit do muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, a ergoterapie, věnovat se např. pohybovým aktivitám, zahrát si společenské hry, a jsou podporováni v jejich specifických zájmech. Dále si uživatelé služeb ve stacionáři vybírají místa, která by chtěli navštívit na výletě, nebo sportovní a kulturní akce, kterých by se chtěli zúčastnit.

Dudek při vypouštění do volné přírody v lokalitě Na Skřivánku. Foto: poskytl Kraj Vysočina
Číro a dlouhý tenký zobák. Zachráněný dudek už létá symbolicky Na Skřivánku

Cílovou skupinou Denního stacionáři a denních aktivitách v Golčově Jeníkově jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita na denním stacionáři je 12 klientů v jeden okamžik, na denních aktivitách 4 klienti v jeden okamžik. Pro zájemce z veřejnosti a chráněných bydlení je určena služba denní stacionář, a pro zájemce z pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Domova Háj jsou v rámci služby zajištěny denní aktivity.

Posláním služby je poskytování nezbytné individuální podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením, rozvoj jejich schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

Andrea Šeredová, Domov Háj, pracoviště Denní stacionář Golčův Jeníkov