Provoz sociálně terapeutické dílny byl zahájen 1. dubna 2021. Cílem služby je podporovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně kombinovaným) postižením. Činnost služby je orientována na zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. Dále na posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozitivního přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Poskytování služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost. Klienti dostávají možnost udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a v dalších oblastech běžného života (úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče o zahradu, tvorba v keramické, kreativní dílně a dřevodílně), dále získají základní přehled o možnostech pracovního uplatnění (exkurze na pracoviště, podpora při zpracování životopisu, nácvik přijímacích pohovorů atd.).

Služba je určena nejen pro klienty pobytových služeb Domova Háj, ale i pro další osoby patřící do cílové skupiny služby.

Jednou z prvních činností, do které se klienti pustili, byl nákup a sázení sazenic. A dařilo se jim výborně.

Domov Háj, Světlá nad Sázavou