Společného projektu s ČF se zúčastnilo celkem šedesát žáků z kraje Jihomoravského, Libereckého, Pardubického a z Vysočiny, přičemž pět žáků bylo ze Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod – ve hře na housle Jitka Musílková, Magdaléna Piskačová a Eliška Říhová, ve hře na hoboj Rostislav Lán a ve hře na fagot Jindřich Macek. Za jejich přípravu je třeba poděkovat pedagogům Petru Mašlaňovi, Evě Rydlové a Josefu Brožkovi.

Původně měl projekt proběhnout ve školním roce 2019/2020 a závěrečný koncert se měl konat 21. června 2020. Díky pandemii koronaviru byl projekt nuceně přerušen. Po dvou intenzivních třídenních soustředěních byl konečně v letošním roce oživen a zakončen vydařeným koncertem s filharmoniky v Rudolfinu.

Je příznačné, že si v letošním roce zároveň připomínáme 180-ti leté výročí od narození světového skladatele Antonína Dvořáka. Ve své symfonii Z nového světa vyjádřil dojmy, jakými na něho zapůsobila Amerika, ovšem dle jeho slov: „…je to a pořád to zůstane českou muzikou“. Od prvního provedení v New Yorku 16. prosince 1893 dosud patří k často hraným skladbám tohoto velikána po celém světě.

Všem účinkujícím blahopřejeme k výjimečnému úspěchu, ze kterého budou mít jistě nezapomenutelné zážitky.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ Havlíčkův Brod