Po prvním skladatelském úspěchu v minulém roce se začal o skladbu zajímat více a od září 2022 byl přijat k soukromému studiu do Skladatelské třídy pí. uč. Silke Fraikin v Drážďanech (Komponistenklasse Dresden).

I v letošním roce se Viktor rozhodl zúčastnit prestižní německé soutěže pro mladé skladatele „Jugend komponiert“. Tentokrát pro tuto soutěž zkomponoval skladbu „Terra incognita“ pro klarinet a akordeon. Tříčlenná porota složená z renomovaných skladatelů v letošním ročníku hodnotila téměř 200 sólových i komorních skladeb.

Po úspěchu v minulém ročníku soutěže musel Viktor ukázat zlepšení ve svých skladatelských dovednostech a myšlenkách, aby mohl znovu usilovat o ocenění. Viktorovi se ale povedlo svou skladbou zaujmout porotu natolik, že v obrovské konkurenci získal a znovu obhájil nejvyšší možné ocenění ve své věkové kategorii a obdržel pozvání a stipendium na skladatelskou dílnu do Německa.

 Viktorovi Stockerovi blahopřeji k výraznému úspěchu, děkuji za skvělou reprezentaci školy na mezinárodní úrovni a přeji mu další úspěchy v tvůrčím úsilí. Velké poděkování patří také paní učitelce Markétě Laštovičkové.

Jindřich Macek, ředitel ZUŠ