Z mladších zvítězil Malčín,dále Maleč A a Maleč B. V dorostu Malčín, Chlístov a Nová Ves u Chotěboře. I přesto, že celé dopoledne pršelo (což je při naší soutěži skoro pravidlem) dětem i v tak špatném počasí bojovnost a chuť zvítězit nechyběla a dopoledne si užily. Za to jim i vedoucím patří poděkování a pokud bude nějaké příště, tak věříme, že opět k nám rádi přijedou .

Po polední přestávce vystřídali malé hasiče dospělí. Dvě družstva žen a 10 družstev mužů. Haberské ženy obsadily místo první a Chlístovské druhé. V mužské kategorii byla první Seč, 2. Habry a 3. Malčín. Domácí skončili 9.

Věříme, že i dospělí byli všichni spokojeni jak s průběhem celé soutěže ,tak se společně prožitým odpolednem. Obrovské poděkování patří těm pár lidem, kteří celou soutěž připravovali a starali se o její bezproblémový průběh, dále rozhodčím, obsluze ve stáncích, zdravotnímu dozoru, obci a sokolům za zapůjčení zázemí , pekárně Empeka a havlíčkobrodskému pivovaru. Dále firmě Plam z Chotěboře, která nám zajišťuje diplomy a poháry pro soutěžící.

V neposlední řadě všem těm, kteří se k nám tak rádi každý rok vracejí. Bez vás všech by naše práce a úsilí uspořádat tuto soutěž ztrácela smysl. Ještě jednou velké poděkování všem.

Za SDH Víska Zdeňka Davidová