V čele jedenáctičlenné slupiny nesměli pochopitelně chybět tři králové a procesí doplňovaly také selky, tanečnice nebo zvířátka. Skauti si dokonce vyrobili též velbloudy, kteří bývají zpodobňováni ve výjevech Ježíšova narození. Koledníci tak krom požehnání do nového roku 2020 a koledy nabídli netradiční podívanou. Za své úsilí získali finanční podporu do zapečetěné kasičky Charity a pamlsek.

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, se letos koná podvacáté. Bude ukončena 14. ledna a podle organizátorů bude koledovat 24 tisíc skupinek koledníků napříč celou republikou. Většinou se jedná o malé koledníky v doprovodu dospělého doprovodu.

ALEJ. Mezi soutěžícícmi je například nová alej v Oudoleni.
Hlasování o nejhezčí alej skončilo, z Vysočiny soutěží necelá desítka

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Loni se při sbírce vybralo přes 122 milionů korun. Výtěžek sbírky míří každý rok na řadu projektů, které Charita organizuje pro pomoc potřebným. Jde například o pravidelnou obměnu vozů pro ošetřovatelky a pečovatelky, přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi, přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi a pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči.

Část peněz letos poslouží také na nákup automobilu pro svoz zdravotně handicapovaných dětí. Do sbírky je možné přispět i formou dárcovských SMS nebo darem na účet, a to celoročně.

Zuzana Špačková