Termín byl více než symbolický. Na 20. říjen totiž připadá Mezinárodní den stromů. Vodní skauti dorazili na místo okolo desáté hodiny a s tisícovkou dobrovolníků a pod vedením lesáků začali sázet stromky. Veškeré nářadí zajistili organizátoři, samotné práci předcházel teoretický výklad k výsadbě stromů. Sázela se směs dřevin, především listnaté stromy jako javory, jedle, buky, a lípy. Každý desátý strom byl modřín nebo smrk, které do těchto poloh ve střední Evropě tradičně patří.

Kromě výsadby sazenic stromků vodní skauti shlédli v akci harvestor, mohli si vyzkoušet lesnické dovednosti a prověřit si své znalosti. Organizátoři v Pelestrově představili práci stromolezce při sběru šišek v korunách stromů a ukázali práci s koněm v lese.

V odpoledních hodinách pracovníci Záchranné stanice Pavlov návštěvníkům přiblížili chráněné živočichy. Nezapomenutelným zážitkem bylo vypouštění dvou sýců rousných. Neméně zajímavý program pro děti nabízela lesní pedagogika.

„Skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, který má blízko k ochraně přírody. Využili jsme této akce hned z několika důvodů. Děti se naučili mnoho užitečných činností spojených s výsadbou stromů, byla zde zapotřebí zejména schopnost týmové práce. Akce měla také edukační charakter a v neposlední řadě si užili krásný doprovodný program, který nabízeli organizátoři,“ uvedla vedoucí vodních skautů Reneta Tvrdíková.

Celorepubliková akce se konala na 14 místech v republice, organizovala ji společnost Lesy ČR. Do lesa se mimo skauty vydali i studenti, rodiny s dětmi, olympionici, spolky a sdružení včetně turistů i seniorů. Celkově se na akci podílelo 31 tisíc lidí.

„Jsem moc rád, že přišlo tolik lidí, kteří se spolu s námi dnes podíleli na výsadbě lesa pro nové generace. Nešlo nám o rekordy, ale zájem a nasazení účastníků byl obdivuhodný. Chtěli jsme veřejnosti představit les 22. století, který už dnes sázíme a v příštích letech budeme sázet v ještě větší míře,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. „Přijďte se podívat, jak Vaše stromy rostou,“ vzkázal.

Zuzana Špačková