Dne 11.1.2019 kolem 19. hodiny oznámil výpravčí ČD Havlíčkův Brod, že na kolejích poblíž provozovny Žilka u ulice Jihlavská seděl opilý muž, kterého musel strojvedoucí vlaku upozornit houkáním, muž se asi pohybuje u drážního svršku směrem k nadjezdu v ulici Lidická. Hlídka na místě zjistila občana mongolské národnosti, který se pohyboval v kolejišti. Mladík byl pod vlivem alkoholu. Výzvu hlídky MP uposlechl a kolejiště opustil. Po provedené kontrole totožnosti se muž vydal k domovu /ubytovna Laguna/.

Dne 28.1.2019 ve 14:30 hod. hlídka MP Havlíčkův Brod při kontrolní činnosti na ul. Nádražní - terminál a hala ČD, zpozorovala ve venkovním prostoru vchodu do haly ČD osobu - muže, který odpovídá popisu osoby hledané PČR. Muž po spatření hlídky MP urychleně odešel do vnitřního prostoru nádražní haly, kde byl následně hlídkou MP dostižen a zadržen. Jmenovaný je v pátrání PČR z důvodu dodání do nástupu výkonu trestu odnětí svobody. O zadržení osoby informována OO PČR HB, která se dostavila na místo a hledanou osobu si v 14:40 hod. převzala k dalším úkonům.

Dne 5.2. 2019 20 minut po půlnoci přijal operační MP telefonát z OO PČR - nahlášeny tři hledané osoby. Hlídka MP hledané osoby v 00.33 hodin nalezla před nádražní halou ČD. Na místo přivolána Policie ČR. Osoby předány. Hlídka MP asistovala při převozu osob na OO Policie ČR.

Dne 2.3.2019 po 17. hodině řešila hlídka MP muže, který kouřil, i přes několikeré upozornění na zákaz, v prostoru autobusové zastávky a nakonec nedopalek odhodil na zem. Na místě přestupek vyřešen uložením pokuty příkazem na místě.

Dne 5.3.2019 po 12. hodině bylo telefonicky na linku 156 oznámeno, že před vchodem č. p. 1933 je odložený modrý kufr. Údajně asi dvě hodiny. Hlídka na místě v 12:45 hodin nalezla kufr a v něm tři malá terária. V nich jsou dva pavouci, kobylka a jedna ještěrka. Vše převezeno na služebnu MP HB. Kontaktována Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - středisko Havlíčkův Brod. Po dohodě si živočichy převzala Stanice ochrany fauny Pavlov. Ve 14:30 hodin se na služebnu dostavila pracovnice AOPK - Stanice ochrany fauny Pavlov, která si převzala terária i živočichy.

Dne 4.4.2019 kolem 17. hodiny byl muž přistižen, jak úmyslně způsobil škodu na cizím majetku - krádež zboží v drogerii Teta v ul. Dolní. Zjištěno po ověření totožnosti osoby na OO Policii ČR - osoba je podezřelá ze spáchání trestného činu § 205 odst.2 TZ. Na žádost Policie ČR předán Policii ČR.

Dne 9.4. 2019 kolem poledne nahlásil strážník, že v ul. Dolní našel ležící paní, která spadla a praštila se do temene hlavy. Je při vědomí, komunikuje, ale je malátná a točí se jí hlava. Následně přivolána ZZS, která se o paní postarala.

Dne 11.4.2019 před 21. hodinou byl hlídkou MP zjištěn muž, který neoprávněně chytal ryby v rybníku Obora. Hlídkou byl vyzván, aby zůstal na místě, ale na výzvu nereagoval a dal se na útěk. Strážníkem byl dostižen v ulici Dolní u drogerie Rossmann. U sebe měl jednu Štiku obecnou cca 60 cm, osm malých návnadových rybiček 5 až 10 cm velkých a dvě tzv. "pytlačky". Vše dobrovolně vydal a potvrzení o dobrovolném vydání věci odmítl. Byl na místě poučen, že o věci bude sepsán úřední záznam, který bude spolu s vydanými věcmi předán příslušnému správnímu orgánu. Po provedení fotodokumentace, byly ryby vypuštěny zpět do rybníka.

Dne 26.4. 2019 kolem 13. hodiny telefonicky na linku 156 oznámil chlapecký hlas, že z řeky magnetem vylovil dva náboje. Byl upozorněn, aby s náboji nemanipuloval a vyčkal do příjezdu hlídky. Ihned telefonicky vyrozuměno OO PČR. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o dva aktivní náboje ráže 7.62. Místo zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a vyčkáno do příjezdu PČR. PČR si na místě v 14:00 hodin vše převzala.

Dne 3.5.2019 v 9,00 hodin v prodejně Teta drogerie zajištěn pachatel krádeže, který prošel se zbožím, ukrytým pod bundou, přes pokladnu. Odkazoval se na to, že je nesvéprávný a jeho doklady má opatrovník. Ten hlídce MP sdělil, že v trestní odpovědnosti je odpovědný. Nesvéprávnost se týká právních úkonů. Na místě uložena pokuta. Zboží nepoškozené vráceno do prodejny.

Dne 3.6.2019 v 01,31 hodin požádala o součinnost Policie ČR při narušení objektu Obchodního domu Albert. Dle poskytnutého interního kamerového systému se měli v budově pohybovat dvě osoby s kuklami na hlavách. Společně s PČR provedeny kontroly venkovních i vnitřních prostor tak, aby byly zachovány stopy. Pátrání negativní, předáno službě kriminální policie.

Dne 6.6.2019 v 11 hodin se na služebnu MP dostavila starší žena a uvedla, že se bojí vrátit domů, v současnosti bydlí na ubytovně Jantar, protože jí před několika měsíci zloději zabili v jejím domě přítele. Který je stále na gauči. Uváděla, že neví jak ho zabili, asi uškrtili. Událost nenahlásila z důvodu, že by jí mohli také zabít. V den, kdy přítele našla, zloději v domě nebyli. Jinak tam prý jsou stále. Hlídka převezla paní Tesařovou na OO PČR. Hlídka PČR zjistila na místě tělo osoby ležící na gauči ve značném rozkladu.

Dne 14.6.2019 před 15. hodinou přijal operační MP telefonické oznámení od ženy, že nalezla ve svém bytě hada. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o užovku obojkovou, která byla následně vypuštěna u řeky Šlapanky.

Dne 18.6. 2019 po 20. hodině přijal operační MP telefonické oznámení, že sousedka neotvírá na zvonek i bouchání. Údajně je vážně nemocná s nohou a mají obavu o její život. Na místo vyslána hlídka, která zde v 20:16 hodin vyrozuměn HZS s žádostí o technickou pomoc. Hlídka do příjezdu HZS zjistila oznamovatele, který sdělil, že dotyčná osoba má otevřené okno do dvora. Hasič se na místě do bytu dostal přes okno a zjistil, je žena zde bydlící je sice v pořádku, ale nohu má výrazně oteklou. Vzhledem k zhoršenému stavu nohy (dotyčná má zánět žil, trombózu levé nohy, je silně nedoslýchavá a žije sama) přes dispečink HZS zavolána RZP, která na místě dotyčnou osobu převezla k hospitalizaci do nemocnice Havlíčkův Brod.

Dne 2.7.2019 v 09.50 hodin prověřovala hlídka MP Havlíčkův Brod v ulici U Šlapanky v Havlíčkově Brodě oznámení ve věci stání motorového vozidla Avia na komunikaci. Na místě bylo zjištěno, že zde stojí Avia žluté barvy RZ 3A34579 s neplatnou nálepkou TK naproti výjezdu z domu. Ve vozidle v jeho nákladovém prostoru se nacházel muž, který u sebe neměl žádný doklad totožnosti ani doklady od vozidla. Provedena kontrola totožnosti. Při ověřování jeho osoby a také uvedeného vozidla na policii bylo zjištěno, že vozidlo je evidováno jako kradené a uvedený muž je v policejním pátrání jako hledaná osoba. Podle ustanovení §13 zákona č. 553/91 Sb. byl tedy následně předán v 10.15 hodin na místě Policii ČR. Na kradené vozidlo byl ve smyslu zákona nasazen technický prostředek proti odjetí. Ten byl po dohodě s policií demontován ve 14.55 hodin.

Dne 17.7.2019 po 17. hodině přijato hlídkou MP v terénu oznámení od občana, že na chodníku v prostoru ul. Kalinovo nábřeží /most/ leží muž. Hlídka na místě v 17:07 hodin. Muž probuzen, dále již při vědomí, oběhově i dechově stabilní. Místně a časově dezorientován - není schopen samostatné chůze ani s dopomocí. Odpovídá zmateně. Provedena orientační dechová zkouška s negativním výsledkem. Podezření na diabetickou hypoglykémii. Volána RZS v 17:10 hodin, příjezd RZS 17:17 hodin. Při ošetření u muže zjištěn diabetes II. Stupně a dále projevy schizofrenie - léčí se ambulantně. Předán k dalšímu ošetření RZS - následně hospitalizace.

Dne 23.7.2019 před 2. hodinou ranní nalezla hlídka před vchodem do domu na Smetanově náměstí ležícího muže s berlemi. Hlídka pomohla jmenovanému muži vstát a doprovodit ho domů.

Dne 26.7.2019 kolem půl jedenácté na linku 156 požádala o pomoc žena, protože v bytě upadla a nemůže se sama zvednout. Nic se jí prý nestalo, je v pořádku akorát nemá sílu se sama zvednout. Žádnému příbuznému se nemůže dovolat anebo je mimo HB. Dveře do bytu jsou jen zavřené, není zamčeno. Na místo se dostavil ještě vnuk oznamovatelky, který společně s hlídkou dveře otevřeli a paní pomohli vstát. Následně se prý vnuk o babičku postará.

Dne 17.8.2019 po 20. hodině přijal operační MP telefonické oznámení, že nějaké osobní motorové vozidlo Audi na Pražské (pod kavárnou Brod) způsobilo dopravní nehodu, když řidič nezvládl řízení a přerazil dopravní značku. Vozidlo poté odstavil a odešel neznámo kam. Zřejmě je vozidlo poškozené, protože prý je na místě olejová skvrna. Vše viděl z předzahrádky u kavárny, kde sedí. Hlídka na místě v 20:20 hodin zjistila, že řidič níže uvedeného vozidla (černé Audi) nezvládl řízení přerazil dopravní značku (Dej přednost v jízdě) a menší strom. Následně o patku značky prorazil olejovou vanu a motorovým olejem znečistil pozemní komunikaci. Hlídka vyhledala dvě osoby, které byly údajně ve vozidle při spáchání dopravní nehody, ale obě tvrdily, že vozidlo řídila třetí osoba, která si chtěla vozidlo pouze vyzkoušet a poté utekla. Svědci však potvrdili, že ve vozidle byly pouze dvě osoby a ukázali i osobu, která vozidlo řídila. Provedeny základní úkony na místě dopravní nehody, kontroly totožností a orientační dechové zkoušky řidiče pozitivní 1.69 promile, spolujezdec negativní. V 20:30 hodin na místo přivolána PČR a HZS. Ve 21 hodin na místě vše předáno PČR k dalšímu šetření. HZS provedl zasypaní olejové skvrny sorbentem a očištění komunikace. Další úkony hlídkou MP neprováděny.

Dne 17.8. 2019 před 21. hodinou přijal operační MP žádost z KOS PČR Jihlava o spolupráci v ubytovně Laguna, kde má probíhat větší rvačka více osob. Hlídka na místě v 22:01 hodin v součinnosti s hlídkami PČR. Na místě zjištěno, že došlo k rvačce cizích státních příslušníků s Romy. Jeden z Romů byl zraněn a převezen RZP k lékařskému ošetření. Po provedení nezbytných úkonů ve spolupráci s PČR akce v 22:35 hodin ukončena. Dále vše v šetření PČR.

Dne 23.8.2019 před 20. hodinou přistihla na ulici Ledečská hlídka muže, který zde neoprávněně vylepoval plakát. Po vyřešení přestupku na místě muž plakát odstranil.

DDne Dne 27.8.2019 před 14. hodinou telefonicky oznámila obsluha OD Billa, že tam mají malé, zmatené a nahaté dítě bez rodičů. Na místo vyslána hlídka. Hlídka na místě převzala malého chlapce, ze kterého se podařilo dostat pouze jméno. Na místo se následně dostavila přivolaná pracovnice OSPOD. Ve 14:28 hodin se na linku 156 ozvala paní, že její dcera, hledá svého syna a je zrovna v nemocnici. Bylo jí sděleno, že hlídka MP má jejího syna v OD Billa a ať se dostaví na místo. Po chvíli se na místo dostavila hlídka PČR s tím, že je po chlapci vyhlášeno pátrání. Vše si na místě převzali.

Dne 30.8.2019 po 14. hodině byla na Smetanově náměstí na kamerovém systému zjištěna hledaná TI, která utekla z dětského domova. Na místo byla vyslána hlídka městské policie, dále byla osoba sledována MKS č. 24 v ulici Trčkova. Při spatření hlídky městské policie se dala na útěk. Byla nalezena a hlídkou MP zadržena v 14.25 hodin na Smetanově náměstí v domě čp. 1859, v osmém poschodí, kde se ukrývala. Ve 14.50 hodin byla TI předána na Obvodní oddělení Policie ČR, Husova 2894, Havlíčkův Brod.

Dne 14.9.2019 ráno po šesté byl na základě telefonátu hlídkou MP na silnici do Břevnice odchycen kůň. Následně byla kontaktována majitelka, která si koně převzala.

Dne 16.9.2019 před 20. hodinou operační HZS KV požádal o spolupráci při odchytu psa. Na železniční zastávce v Perknově mají v kolejišti sraženého člověka a u něj se volně pohybuje pes, který zřejmě patří sražené osobě. Pes byl hlídkou MP odchycen, měl látkový obojek s vodítkem, bez registrační známky, čipu. Neurčitá rasa, střední velikost, hnědá barva. Kdo je vlastníkem psa, nebylo a nemohlo být na místě hlídkou MP zjištěno. Pes po dohodě převezen do útulku v Mírovce.

Dne 19.9.2019 kolem sedmé hodiny ranní přijal operační telefonické oznámení, že v ulici Čechova u potravin se nachází zmatený muž, nemá žádné doklady, údajně se ztratil. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o Ukrajince, který nemůže najít své ubytování, nepamatuje si dům, včera večer ho přivezli za prací do České republiky, ztratil se a neví kde přesně bydlí. Neměl u sebe žádné doklady, vše měl v místě, kde se včera ubytoval. Hlídkou MP bylo nakonec zjištěno, kde byl ubytován. Na místě současně přítomná hlídka cizinecké policie. Po předložení dokladů zjištěno, že jeho doklady nejsou v pořádku. Vše si převzala Cizinecká policie Havlíčkův Brod.

Dne 22.9. 2019 před 19. hodinou hlídka na ulici Masarykova zjistila hledanou ženu. Ta se při spatření hlídka MP dala na útěk. Hlídkou byla zadržena a následně předána na OO PČR

Dne 23.9. 2019 po 19. hodině, přijal operační MP telefonické oznámení, že uprostřed nového jezírka v parku naproti AZ centru stojí na kameni malý kluk a nemůže se odtamtud dostat. Hlídka na místě ověřila oznámení a na místě opravdu nalezla chlapce. Kontaktován HZS - na místě chlapce pomocí žebříku vysvobodili. Chlapec byl hlídkou MP převezen do místě bydliště, kde byl předán matce.

Dne 5.10.2019 po 20. hodině přijala MP anonymní oznámení na ženu, která v baru Žolík popíjí panáky a má u sebe miminko v kočárku. Po příjezdu hlídky MP HB na místo ve 20:04 hod byla provedena kontrola totožnosti a orientační dechová zkouška u paní TN s výsledkem 1,81 promile alkoholu v dechu. Matka dítěte popíjela v baru se svým přítelem u kterého byla rovněž provedena kontrola totožnosti a orientační dechová zkouška s výsledkem 1,71 promile v dechu. Dále hlídce sdělila, že vypila pouze 3 piva a vykouřila jedno tzv. brčko. Svědek, který se sám přihlásil na místě hlídce MP HB uvedl, že zde sedí cca od 15:00 hod a paní s dítětem v baru již byla a konzumovala alkohol. Druhý svědek uvedl, že si paní s dítětem všiml kolem 16:30 hod a dále uvedl, že viděl jak vypila několik panáků alkoholu. Kontaktována pracovnice ze soc. odboru, která přislíbila příjezd na místo i s kolegyní, která má hotovost, příjezd na místo byl realizován ve 21:11 hod. Ve 21:20 hod vyslaly pracovnice OSPOD pí Naděždu Timofteovou s dítětem k domovu, následně požádaly hlídku MP o ochranu při kontrole bytu, ve kterém matka žije s dítětem a přítelem, realizace provedena ve 21:45 hodin.

Dne 16.10.2019 po 18. hodině přijal operační telefonické oznámení, že na schodech u SÚS leží nějaký opilec. Hlídka na místě v 18:20 hod. zjistila, že neznámý muž není i přes nezbytnou součinnost hlídky schopen sdělit svou totožnost. Neměl u sebe žádný doklad totožnosti a při orientační dechové zkoušce nadýchal 1.9 prom. Předveden na OO PČR, kde byla v 18:50 hod. totožnost ověřena. Dále zjištěno, že osoba byla dnes propuštěna z PL HB (protialkoholní léčba). Jako další úkon osoba převezena na nádraží ČD, kde si zakoupila lístek a nasedla do vlaku směr bydliště.

Dne 17.10.2019 v 17 hodin žena telefonicky požádala o pomoc s jednou zmatenou paní, která jí zastavila s dotazem, jestli by jí nemohla pomoci, protože paní zapomněla kde bydlí. Ví pouze to, že někde na Žižkově. Budou na nás čekat u Pivního anděla. Vyslána hlídka. Hlídka na místě naložila paní Kačírkovou do služebního vozidla a dovezla jí domů. Klíče od bytu měla u sebe, paní žije sama s příznaky nějaké nemoci. Informace předáno na soc. odbor.

Dne 27.10.2019 po druhé hodině ranní přijal operační stížnost na muže který obtěžuje boucháním na dveře, neustálým zvoněním na domovní zvonek. Hlídka na místě ztotožnila jednu osobu, která hlídce podala vysvětlení, že si od dotyčného koupila nějakém drogy, a jemu po jejich užití bylo velice špatně, tak si to chtěl s ním vyřídit. Protože zde bylo podezření z možné trestné činnosti, byla na místo přivolaná hlídka PČR, která si věc na místě převzala.

Dne 27.10.2019 před 20. hodinou byla z OO PČR HB přijata žádost o pomoc při pátrání po pachateli krádeže věci, kterou měla poškozená u sebe a k činu došlo u plaveckého bazénu v parku. Pachatel se údajně pohybuje v okolí bazénu. Na místě bylo od policie zjištěn popis pachatele, a že měl v parku odcizit nějaké paní červenou kabelku ( je prý pod vlivem návykové látky). Následně přišla tel. žádost z OO PČR o prověření ul. Chotěbořská, kde prý byla nalezena prázdná peněženka pocházející z kradené kabelky a byl viděn i podezřelý. Hlídka nasměrována do ul. Chotěbořská. Následně byl podezřelý viděn na MKS. Osoba odpovídající popisu pachatele trestného činu byla v 19.50 hod. na místě zadržena. Na výzvu neprokázala svoji totožnost, po přistoupení k předvedení kladla aktivní odpor, proto byly použity hmaty a chvaty (bez zranění). K předvedení nakonec nedošlo, protože osoba začala spolupracovat a předložila OP. Dle systému MP se jedná o osobu v pátrací evidenci PČR. Ihned byla vyrozuměna PČR, která si podezřelou osobu v 20.00 hod. na místě převzala. Následně na žádost PČR byla provedena společně s psovodem PČR pátrací akce po odcizené kabelce ve směru, kterým podezřelý pachatel přišel. V parku před rybníkem Rantejch byla hlídkou MP nalezena odcizená kabelka a věci z ní rozházené po okolí. Zajištěno místo činu do příjezdu technika PČR.

Dne 29.10.2019 po 19. hodině byl na základě upozornění ostrahy haly ČD, nalezen na V. nástupišti ČD opilý mladík. Okamžitě volána RZS. Po příjezdu RZS na místo se mladík probral a začal komunikovat. Provedena orientační dechová zkouška na alkohol, naměřeno 2,31 promile. Ošetřující lékař rozhodl o převozu do nemocnice, s čímž mladík nesouhlasil. Začal být agresivní, napadal posádku RZS. Ošetřující lékař si vyžádal asistenci hlídky MP při převozu / a personál nemocnice i při ošetření na urgentním příjmu. Vzhledem k jeho narůstající agresivitě, kdy ohrožoval zdraví zdravotníků / pokoušel se je pokousat, kopat apod. /, pokoušel se poškodit zařízení sanity a zařízení ordinace, museli strážníci omezit jeho pohyb držením za ruce a nohy. Asistence poskytnuta až do doby, kdy byl mladík přikurtován k lůžku na dětském oddělení nemocnice.

Dne 3.11.2019 při kontrole horního hřbitova byl hlídkou zjištěn požár v altánu od svíček. Hlídka na místě požár uhasila.

Dne 9.11.2019 po 22. hodině bylo telefonicky na MP oznámeno, že na mostě u Billy leží nějaká osoba. Na MKS zjištěn mladík, který seděl na kraji vozovky (směr k OMV). Řidiči, kteří v místě zastavili, jej přesunuli z vozovky na chodník. Hlídka na místě v 22:20 hodin zjistila, že se jedná o mongolského občana, který se neorientuje v místě i čase a není schopen samostatné chůze, bez viditelného zranění. Orientační dechová zkouška pozitivní s výsledkem 2.97 promile (na PZS 2.81 promile). Svým jednáním bezprostředně ohrožoval sebe na zdraví i ostatní účastníky silničního provozu. V 22:26 hodin přivolána RZP, jejíž lékař v 22:33 hodin rozhodl o převozu osoby do PZS Jihlava. Osoba předána v 23:15 hodin do PZS Jihlava.

Dne 24.11. 2019 před 14. hodinou bylo telefonicky na linku 156 oznámeno, že nad Rantejchem v tzv. Žlábku spadl přes cestu, schody a zábradlí strom /bříza/, který cestu zcela blokuje a hrozí, že by zde mohlo dojít k úrazu cyklistů nebo chodců. Hlídka na místě v 13:45 hodin Provedeno zabezpečení prostoru proti vstupu osob. Na místě proveden zásah HZS - strom rozřezán, komunikace a schody zprůchodněny. Dřevo ponecháno na místě. Zjištěno poškozené zábradlí schodů. Věc předána TSHB k zajištění úklidu místa a k provedení opravy. Ke zranění žádných osob nedošlo.

Dne 25.11.2019 před 23. hodinou byly na Smetanově náměstí zadrženy dvě osoby hledané PČR. Osoby zjištěny na MKS č. 24 u Kozlovny na Smetanově náměstí v 22:35 hodin a následně v součinnosti hlídek v 22:44 hodin při pokusu o útěk na Smetanově náměstí zadrženy. Telefonicky vyrozuměno OO PČR s tím, že byly zadrženy dvě osoby hledané PČR, které budou eskortovány na OO PČR. Jelikož na OO PČR nebylo možné zadržené osoby předat, byly ve 23:30 hodin převezeny na služebnu MP HB. Ve 23:40 hodin byly zadržené osoby na žádost PČR převezeny a předány na OO PČR. Na místě byla ještě ve společnosti hledaných osob kontrolována ještě jedna osoba, ta v pátrání nebyla a další úkony u ní prováděny nebyly.

Dne 26.11.2019 po 20. hodině spatřila motohlídka Městské policie Havlíčkův Brod, projíždějící ulicemi Svatovojtěšská a následně Beckovského, muže, jedoucího na malém motocyklu bez rozsvíceného stanoveného osvětlení a za ním dalšího muže na skateboardu, který se držel za nosič malého motocyklu. Hlídka MP je zastavila na křižovatce ulic Beckovského a Trčkova. Oba muži byli vyzváni k prokázání totožnosti. Následně bylo hlídkou MP zjištěno, že řidič motocyklu není držitelem příslušného řidičského oprávnění, proto byla telefonicky přivolána hlídka OO PČR, která mu po příjezdu na uvedené místo zakázala další jízdu. Oba byli poučeni o postoupení přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Dne 05.12.2019 v 17.10 hodin viděla hlídka Městské policie HB v ulici Bělohradská v prostoru parkoviště před OD Kaufland přijíždět vozidlo značky Volvo bez registračních značek. Ve vozidle nebyla viditelně umístěna ani jednorázová převozní značka. Řidič vozidla projel a následně vjel do parkovacího boxu, kde zastavil. Na dotaz strážníka, proč nemá na vozidle registrační značky uvedl, že žádné nemá, protože je nestihl přihlásit a neměl na to peníze! Poté bylo využito oprávnění strážníka podle § 6 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění a § 12 zákona č. 553/1991 Sb. v platném znění a řidič vozidla byl vyzván k předložení řidičského průkazu a občanského průkazu. Řidič strážníkovi předložil jen občanský průkaz a uvedl, že řidičský průkaz mu sebrala jeho ošetřující lékařka na psychiatrické léčebně. Vzhledem k výše uvedeným zjištěným skutečnostem byla na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala.

Dne 8.12.2019 ve 21:55 hodin přijala stálá služba Městské policie Havlíčkův Brod, telefonickou žádost obsluhy z baru Hříbek v Havlíčkově Brodě o vyslání hlídky MP k nim do baru. Mají problém s opilou ženou, která obtěžuje ostatní hosty, odmítá opustit bar. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že podnapilá žena je již venku před barem se svým, rovněž podnapilým přítelem, se kterým se uvnitř v baru pohádala. Oba vyzváni k prokázání totožnosti a zjištěni. Při zjišťování totožnosti bylo zjištěno, že jmenovaný SR má za pasem ukrytou střelnou zbraň. Na místo byla okamžitě ve 22:12 hodin telefonicky přivolána PČR a celá věc jí byla předána k dalšímu řešení. Muž nadýchal 1,6 promile. PČR si vše na místě převzala.

Dne 14.12.2019 ve 23.29. hodin oznámila pěší hlídka, že právě slyšela ránu od nárazu a následně viděla řidiče vozidla Ford, jak na křižovatce ulic Svatovojtěšská a Beckovského zřejmě naboural do jiného stojícího automobilu Seat Leon a následně odjel směrem do ulice Trčkova. Zde řidič s vozidlem zastavil, vystoupil a šel se podívat na škodu svého auta. Mezitím hlídka řidiče na místě dostihla a ihned pojala podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu. Proto byla na základě povinnosti podle § 118a, odst. 4, zákona č. 361/2000Sb. na místo přes OO PČR HB přivolána hlídka DI PČR, která si věc na místě převzala. Později bylo z DI PČR sděleno, že řidič nadýchal přes 2,5 promile.

Dne 21.12.2019 po 4. hodině ranní MP přijala telefonickou žádost o pomoc muže z domu s pečovatelskou službou. Spadl z elektrického vozíku a leží zaklíněný pod ním, sám si nedokáže pomoc. Hlídka na místě kontaktovala domovníka, který jí pustil do domu. U bytu zjištěno, že nemá zamčeno, pouze zabouchlé dveře. Na místo telefonicky přivolán HZS, dveře otevřeli. Muž byl usazen na elektrický vozík. Vše v pořádku.

Dne 25.12.2019 v 19.37 hodin bylo anonymně oznámeno na úřadovnu Městské policie Havlíčkův Brod, že v ulici Bělohradská u OD Kaufland Havlíčkův Brod se nachází na zemi opilá mladá dívka. V 19.40 hodin na křižovatce ulic Bělohradská s ulicí 5. Května nalezla hlídka Městské policie Havlíčkův Brod na trávě ležící mladou ženu. Vedle stála druhá dívka, která uvedla strážníkovi, že se znají. Ležící žena na slovní podněty strážníka nereagovala, nekomunikovala, nespolupracovala. Nebyla schopna pohybu nebo vstát. Byla při vědomí. Vzhledem k stavu dívky a podle druhé ženy se udeřila při pádu do hlavy, byla přivolána na místo RZP s lékařem. Strážník zjistil totožnost dívky, která se nacházela vedle ležící osoby. Žena dále podala strážníkovi vysvětlení, že popíjeli v Havlíčkově Brodě v ulici Plovárenská. Nalezená ležící žena byla převezena vozidlem RZP do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Následně bylo zjištěno, po ověření totožnosti druhé ženy, že se jedná o osobu hledanou Policií ČR. Osoba byla předána na Obvodní oddělení PČR v Havlíčkově Brodě k dalšímu opatření.

Jan Pavlík