Potěšíme i ty, kteří mají rádi houby. Ve dnech 27. až 29. září spolu s havlíčkobrodským mykologickým spolkem pořádáme výstavu hub. Otevřená je od devíti do sedmnácti hodin. V dopoledních hodinách můžete o radu poprosit odborníka, který určí přinesené houby.

Na víkend 2. a 3. října pak chystáme Dny otevřených ateliérů na Vysočině. Do akce se v různých termínech zapojují i tvůrci v Jihomoravském a Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku. Právě za hranicemi Česka před lety s touto aktivitou přišli.

Letošním tématem Dnů otevřených ateliérů je křehkost. Snad v každém odvětví umění se najde tvůrčí postup a dílo, které je náročné na výrobu právě proto, že je ve výsledku křehké a při nesprávné manipulaci s ním mu hrozí nevratné poškození. Ať už se jedná o papírové krajky, vitráže, mozaiky a podobně. Téma se odráží také od obecné situace v loňském a letošním roce.

Velmi důrazně jsme poznali, jak křehké mohou být některé ze základních hodnot našeho života, včetně zdraví a rodiny. Křehké se v souvislosti s epidemií ukázaly být také některé společenské vazby a zažité veřejné dění. Jsme tu ale stále a naše tvořivost neutuchá. Možná právě díla vzešlá z „doby koronavirové“ budou jednou originálním umělecko-historickým svědectvím o našich radostech a starostech v situaci, kterou si jen málokdo v soudobé minulosti mohl představit.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod