Žáci naší školy a žáci ze Základní školy V Sadech tak měli možnost spatřit nejucelenější sbírku dravců a sov v České republice. Prostřednictvím společnosti Seiferos, která se více než pětadvacet let aktivně věnuje ochraně dravých ptáků a sov, jsme se seznámili zblízka s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení.

V poutavé přednášce o životě každého druhu jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a měli jsme také možnost pohladit si výra velkého. V letových ukázkách jsme s napětím sledovali imitace lovu dravých ptáků a nejodvážnější z nás byli odměněni příletem dravce přímo na jejich ruku.

Dana Polcerová

ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884