Na schůzi vybrali členové z pěti návrhů dva tematické zájezdy. První se měl uskutečnit osmého května do Kroměříže na jarní výstavu květin a do tamního zámku. Druhý zájezd je plánován na cibulový jarmark do Hořovic a do zámku v Blatné. Vzhledem k bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru není pravděpodobné, že bude možné květnový zájezd do Kroměříže uskutečnit.

Odpady ilustrační
Úklid zámeckého parku v Pohledu přerušil koronavirus

V takovém případě uvažujeme o jeho přesunutí na srpen, kdy tam probíhá letní výstava květin Floria. Na začátku roku jsme přijali několik nových členů a k prvnímu březnu jsme měli jednasedmdesát členů. Bohužel patnáctého března náhle zemřela dlouholetá aktivní členka Věra Hladíková, která řadu let pracovala jako pokladní naší organizace. I když tuto funkci již před lety předala mladším, stále se aktivně zúčastňovala činnosti jako členka výboru.

Jitka Neuwirthová