Soutěže se zúčastnily tři taneční soubory v počtu dvaceti soutěžících ze Základní umělecké školy Chotěboř a Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Soubor žákyň „Betky“ pod vedením paní učitelky Radky Rumlerové ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (ve složení: Anna Kachlířová, Alena Paulíčková a Elizabeth Smith) získal zlaté pásmo s postupem do krajského kola.

Poděkování za celkovou organizaci soutěže patří paní zástupkyni MgA. Evě Rydlové, porotě za pečlivé a uvážené rozhodování a paní účetní Zuzaně Mottlové za pomoc při soutěži.

Všem soutěžícím a jejich paní učitelce Radce Rumlerové blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme úspěch v krajském kole, které se bude konat 12. dubna 2022 v DKO Jihlava pod patronací ZUŠ Jihlava.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod