V lokalitě Na Skalách je ukázkově zachovaná první záplava svrchnokřídového moře, tzv. transgrese. Na skalním výchozu je dobře patrný podložní šedý křemenec prvohorního stáří, na který jsou uloženy pod úklonem pět až deset stupňů vrstvy žlutých až žlutošedých porézních pískovců svrchnokřídového stáří. Na jejich bázi se v původních nerovnostech povrchu křemencové skály nacházejí valouny až balvanité bloky, které dokládají blízkost příbojové zóny. Materiál valounů je tvořen převážně podložními křemenci, dohromady jsou tmeleny písčitou hmotou.

Je to vlastně zkamenělé mořské pobřeží svrchnokřídového moře, ze kterého vyčnívaly křemencové skalky. V pískovcích se také nacházejí špatně zachované zbytky zkamenělin, jako jsou skořápky ramenonožců a zoubky žraloků.

Na dalším místě lokality Na Skalách je zachovaná v křemencích vrstevní plocha se stopami po činnosti ordovických organismů, tzv. ichnofosilie Scolitus. Jednalo se o doupata, která si organismy budovaly v mořském dně, dnes se projevují jako protáhlá trubičkovitá tělesa.

Národní geopark Železné hory