Po přivítání všech účastníků včetně zakladatele pochodu Jaroslava Jonáka se uskutečnila sbírka Novoroční čtyřlístek na budování nových stezek pro vozíčkáře. Letos se konal jubilejní dvacátý ročník této sbírky, ke které se brodští turisté připojili už dvanáctkrát a na účet odeslali bezmála 53 000 korun.

Pak už se ti odvážnější vydali po červené značce přes Mikšovu jámu a Sokolohrady k Točitému víru a ostatní po zelené turistické značce okolo Vrbkovy chaty a přes Točitý vír k cíli pochodu do Chotěboře. Celkem ušli asi osm kilometrů.

Byl to nádherný den plný dojmů z krásné přírody a pocitu sounáležitosti. Již nyní se těšíme na příští jubilejní 40. ročník.

Jiří Moliš

KČT, odbor Havlíčkův Brod