„Udělejte si brigádu! Ty prknaři taky nejsou svatý!“ Skryté vášně a řevnivost mezi příznivci skejtu a zbytkem „slušného“ města Chotěboř, jež vypluly na povrch v rámci včerejší akce Den s Deníkem v podobě dvou rozhněvaných seniorů, daly za pravdu organizátorům akce skatepark. „Skejťáci“ vlastní prostory potřebují, už proto, aby byl klid.

A také se jich dočkají, alespoň jak přislíbila starostka města Chotěboř Eliška Pavlíková a ředitel městské policie Jiří Novotný.

Stavba skateparku byla tématem, které si Deník v Chotěboři vybral jako věc vhodnou k diskusi v rámci akce Den s Deníkem. Na začátku parta příznivců skateboardu hledala prostory, kde by se mohli oblíbenému sportu věnovat, až je napadlo zajít za ředitelem městské policie, který získal podporu města. Najít vhodné prostory nebylo jen tak, ale do konce roku by měl být v Chotěboři na letním stadionu skatepark i za pomoci dotací z městského rozpočtu.

Město pamatuje i na chodníky

„Nebudujeme jenom skatepark, ale naší investiční prioritou je i výstavba chodníků, příprava parcel pro rodinné domky, opravy v ulici Dlouhá,“ zdůraznila starostka Pavlíková, aby návštěvníci chotěbořského náměstí nenabyli dojmu, že radnice podporuje aktivity pouze určité skupiny osob. Jak se totiž ukázalo v diskusi, je téma skatepark v Chotěboři poměrně dosti živé. Podle názorů některých dříve narozených tím město podporuje nekalé aktivity určité skupiny mládeže, která nemá jinou zábavu než jen ničit všechno kolem sebe a brát drogy. „Proč si mladí neudělají na stavbě skateparku brigádu a nepřiloží ruku k dílu?“

To vrtalo hlavou jednomu z účastníků veřejné diskuse, když zjistil, že radnice bude v nejbližší době pořádat výběrové řízení na firmu, která hřiště pro příznivce rychlých prken postaví podle přesně daných norem. „Domluvili jsme se s kamarády, že na stavbě skateparku uděláme brigádu a část prací odvedeme svépomocí,“ slíbil za příznivce skateboardu Martin Klepetko, čímž vzal nespokojenému diskutérovi vítr z plachet.

Kdo si hraje, nezlobí

Podle kurátora pro mládež Městského úřadu v Chotěboři Jiřího Kafky a ředitele Novotného je stavba skateparku možností, jak nabídnout vhodné využití volného času těm mladým, kteří ho mají nadbytek, ale nemají zájem se bavit organizovaně v nějakém klubu nebo oddíle.

Jak zdůraznil kurátor Kafka, ti obyvatelé Chotěboře, kteří se obávají, že skatepark bude rájem „fetující“ mládeže, nemají pravdu. „Je to naopak určitá vhodná prevence drogových závislostí, protože člověk, který má nějaké aktivity, nemá na drogy čas,“ konstatuje Jiří Kafka. Chotěbořský skatepark bude pravidelně navštěvovat i terénní sociální pracovník.

Deník bude výstavbu skateparku sledovat a z jeho slavnostního otevření, které by se mělo udát ještě letos, přinese reportáž.