Praha se může pochlubit další stavbou, která je v rámci Evropy ojedinělá. Nachází se ale téměř celá pod zemí, z obrovské masy žuly a betonu vyčnívají na povrch pouze dva poklopy.

Nové spadiště odpadních vod, které vzniklo v Libni, tvoří spirálová šachta s převýšením 36 metrů. Spojují se v ní stoky ústící v různých výškách. „Když na horách padá voda z 30 metrů, vzniká nádherná mlha. Když padají splašky, vzniká také mlha, ta je však velmi toxická a agresivní vůči konstrukcím. Díky tomuto řešení tečou splašky pomaleji šroubovitým spádem a nebezpečný aerosol nevytváří,“ vysvětlil Pavel Válek, ředitel Pražské vodohospodářské společnosti.

Ražba důlními stroji

Dílo si poradí i s povodní. Pro velké přívaly vody jej doplňuje přepad v prostřední části. „Projektovali jsme to na desetiletá maxima. S dešti které byly o minulém víkendu, si poradí hravě,“ řekl Válek. Běžně tudy protéká množství vody, jaké spotřebuje menší české město.

Technický div nahradil někdejší kanalizační soustavu v zahrádkářské kolonii, jenž byla na pokraji životnosti a vyžadovala kompletní rekonstrukci. Odpadní voda odsud dále odtéká až do čističky na Císařském ostrově.

Stavbě předcházel model od projektantů z ČVUT. „Teprve když se ukázalo, že model funguje, dostal investor odvahu projekt realizovat,“ řekl náměstek pro životní prostřední Petr Hlubuček (STAN).

Samotná stavba probíhala důlní technologií přes dva roky. V podzemí nemohlo být najednou více než šest pracovníků, kteří obsluhovali těžební a stavební stroje.

Div za desítky milionů

Šachta je součástí celkové rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Nad Novou Libní, která vyšla městskou kasu na 158 milionů korun. Z toho samotné spadiště stálo 46 milionů korun.

Praha se chystá také revidovat své tři zdroje pitné vody, kvůli čemuž se plánují rekonstrukce vodních děl v Káraném, v Podolí i na Želivce. Nová čistička na Želivce bude hotova letos. „Díky tomu bude pitná voda v Praze bez zbytků pesticidů, hormonů a léčiv. Do budoucna chceme ale brát z Želivky méně vody,“ dodal Hlubuček.