Sloup černého dýmu, který začal kolem poledne stoupat nad město, způsobil požár odpadu v hale v ulici U Technoplynu v pražských Kyjích. Objekt o velikosti 20x30m hořel v plném rozsahu. Naštěstí se v něm v době události nikdo nenacházel. Podle informací uvedených na Twitteru HZS byl jeden z hasičů lehce zraněn. Po ošetřní přivolanými záchranáři, jednalo se o přehřátí organismu, však zůstal na místě.

Zásah několika profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek komplikoval nízký stav tlaku vody v hydrantové síti a dnešní vysoké teploty. Hasiči zasahovali v dýchacích maskách a bylo zapotřebí i použití výškové techniky.

Po více než čtyřech hodinách dostali požár pod kontrolu

Vyhlášen byl nejprve druhý, posléze pak třetí stupeň požárního poplachu. Chemici, kteří na místě měřili koncentraci zplodin v ovzduší, žádné zvýšené hodnoty nezaznamenali. Přesto bylo občanům žijícím v okolí požáru doporučeno po dobu zásahu nevětrat. Kvůli možnému vlivu vody použité při hašení byla na místo povolána i chemická laboratoř z Kamenice.

Krátce před půl pátou odpoledne hasiči informovali, že požár byl lokalizován a přestal se šířit. Vzhledem k tomu, že hašený odpad zaplňuje celou plochu haly, bude nezbytné jej nakladačem  rozhrabat aby se důsledně vyhledala a dohasila případná skrytá ohniska.  

Hasiči mají na místě dostatek sil i hasebních prostředků, takže požár je pod kontrolou, ale dohašování bude trvat do večerních hodin. Během zásahu se nepotvrdil výskyt osob v zasaženém objektu a kvůli hašení bylo nutné provést několik násilných vstupů do haly. Dopravu na místě zásahu a v jeho okolí řídila Policie ČR.