S jakými zkušenostmi kandidujete na pozici předsedy?
V minulosti jsem byl aktivním hráčem do kategorie dorostu. Později jsem působil jako rozhodčí okresních a krajských soutěží. Třináctým rokem vykonávám funkci sekretáře okresního fotbalového svazu. Na valné hromadě OFS v roce 2017 jsem byl zvolen členem revizní komise. V končícím volebním období jsem byl členem výkonného výboru KFS Vysočina a také jsem pracoval v krajské komisi rozhodčích. Zároveň jsem byl i na listině delegátů krajských soutěží.

Pro jaké úkoly a cíle chcete tyto zkušenosti využít v případě zvolení?
Pozici sekretáře jsem se po celou dobu snažil vykonávat především ve prospěch klubů, výkonného výboru a komisí OFS. V případě, že budu zvolen, bych rád pokračoval ve stejném duchu. Řídím se heslem: „Okresní svaz je tady pro oddíly, nikoliv obráceně.“ Musí poskytovat kvalitní servis pro každý oddíl. Důležitá je pro mě oboustranná komunikace, zjišťování potřeb a požadavků a nabídka pomoci pro všechny, bez rozdílu. Předseda by měl pracovat pro fotbal komplexně, vnímat každého, kdo se v našich soutěžích na okrese pohybuje, pracuje pro něj, podporuje ho a fandí mu. K tomu je také zapotřebí mít na OFS podobně smýšlející týmy lidí.

Valné hromady a volby se konají po loňském zatčení a následné rezignaci vlivného fotbalového funkcionáře Romana Berbra. Jakými dalšími kroky má očista fotbalového hnutí pokračovat?
Každý, kdo se rozhodne pracovat ve fotbale a touží po tom něco změnit, nebo i zlepšit, musí začít především sám u sebe. Fotbal se bohužel ocitl ve složité době a díky kauzám především v krajně nepříjemné situaci. V tomto volebním období ale dostává příležitost pro zásadní změnu, která by se měla v každém případě využít.

Jakým způsobem lze v dohledné době zabránit ovlivňování výsledků a dalším nešvarům, které se ve fotbale v minulosti rozšířily?
Ve fotbale ani životě nechce nikdo prohrávat, ale v žádném případě podobné praktiky, které uvádíte, do fotbalu nepatří. Zkrátka je to o každém z nás, našem svědomí a charakteru.

Jak je možno pomoci očistě fotbalového hnutí na úrovni okresu? Je ve vašem okrese dostatek nových a schopných lidí, kteří mají zájem o práci v okresním svazu?
V okresních podmínkách musí každý, kdo chce pomáhat fotbalu a měnit ho k lepšímu, jednat především čestně, neřešit žádné osobní zájmy a chápat fotbal především jako hru a velký koníček. Lidí, kteří chtějí pracovat pro okresní svaz, je málo. V dnešní uspěchané době nemá nikdo čas, a proto si velice vážím všech, kteří v našich klubech fungují. Většinou jde o pár jedinců, kteří také mají svoje rodiny, zaměstnání a mnoho dalších aktivit stejně jako všichni ostatní. A k tomu všemu zajišťují ještě právě fotbal ve svých oddílech, už jen za to jim patří můj velký obdiv. Opravdu se nám nikdo nehlásí aktivně sám. Před valnou hromadou jsem osobně oslovil dva nové zájemce, kteří nakonec souhlasili a nově kandidují do výkonného výboru, za což jsem velmi rád.

Jaký máte názor na hnutí Fotbalová evoluce? Co si od něho slibujete?
Myšlenka Fotbalové evoluce je velice dobrá a já ji vítám. Nevím, zda zástupci hnutí navštívili naše kluby na okrese. Moje informace o tomto hnutí jsou pouze zprostředkované médii. Vše se nezmění pouze tím, že se uskuteční valné hromady, to je jen začátek delší cesty, na jejímž konci by měl být fair play fotbal s velkou dávkou důvěry.

Fotbalové volby na Havlíčkobrodsku
Valná hromada OFS Havlíčkův Brod se koná v sobotu 27. února od deseti hodin ve velkém sále kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Pozvánku dostalo 42 delegátů, celkem by se mohlo sejít do šedesáti zástupců klubů, funkcionářů a hostů. Všichni účastníci musí předložit potvrzení o negativním testu na covid-19, valná hromada se bude konat při dodržení předepsaných epidemických opatření. Na postu předsedy OFS končí Josef Sojka, jediným kandidátem na předsedu je Luboš Vaněk.