A tým je velmi blízko historického postupu do divize (před druhým Humpolcem má náskok čtyř bodů), obdobně nakročeno mají i žáci.

Tři divizní soutěže však znamenají navýšení rozpočtu klubu, Slovan navíc nutně musí vylepšit zázemí areálu Na Losích. Toho si je dobře vědom i předseda klubu Ladislav Staněk.

„Musíme brát v úvahu, že A tým a žáci mají velkou šanci postoupit do divize. V okamžiku, kdy by se tak stalo, přineslo by to nutnost vylepšení vybavení a zázemí stadionu včetně navýšení finančního rozpočtu,“ uvádí čelní představitel klubu.

Postup Slovanu do vyšší soutěže je na spadnutí. To znamená investice do areálu. Zabýváte se již těmito myšlenkami?

Samozřejmě. Soutěž se chýlí ke konci a je na místě ptát se, co by se po ukončení sezony 2006/2007 mohlo odehrát. Musím říci, že stanovené sportovní cíle si klub plní. V současné době A-tým je na prvním místě tabulky, kde má čtyři body náskok, a už musíme kalkulovat s tím, jaké budou možnosti a co jsme schopni zvládnout pro nastávající sezonu 2007/08. V okamžiku, kdy jsou na postup tři mužstva, A tým, dva týmy žáků, znamená to další nároky na finanční i personální zabezpečení, které bychom museli pro vyšší soutěž řešit. Na postup je rovněž B-tým mužů, který byl zapsán do soutěže minulý rok.

Nutností bude určitě vybudovat umělou trávu, nemyslíte?

Dneska jsme kromě Žďáru jediným okresním městem na Vysočině, které nemá umělou trávu. Má ji Jihlava, Třebíč i Pelhřimov, ale je i v dalších městech, Humpolci, Pacově nebo Velkém Meziříčí. My dokonce nemáme ani další tréninkovou plochu. Všechno se tedy odehrává na jednom hřišti, zápasy i příprava. Nezbývá prostor na regeneraci trávníku. Podle toho také plocha vypadá,je vůbec problém uspokojit tréninkové požadavky týmů v průběhu týdne. V případě, že bychom mysleli na postup, je problematika hřiště z hlediska přípravy týmů pro vyšší soutěž nevyhovující. Ono je to vlastně už teď.

Vy navíc z mužstev krajského přeboru máte nejvíce mužstev. Více týmů má snad pouze Jihlava…

Ano, máme poměrně širokou základnu. Máme v mužích A i B-tým, dorostenci hrají moravskoslezskou divizi. Máme čtyři týmy starších a mladších žáků, starší i mladší přípravky, ale pracujeme i s těmi nejmenšími – benjamínky. Celkem registrujeme v našem oddílu zhruba asi dvě stě padesát dětí do věku patnácti let, což je obrovský potenciál. Bohužel tento potenciál je ochuzen o možnosti dobré přípravy v kvalitním tréninkovém zázemí. I když letos by se měly v druhé polovině června rozjet opravy druhé části kabin, právě pro nejmenší děti žákovských kategorií a přípravek.

Jak to vypadá s realizací umělé trávy v současné době?

Jednání o umělé trávě vedeme již s městem od roku 2006. Jsme v trvalém kontaktu se zástupci samosprávy města Havlíčkův Brod. Jednání byla městem vedena i na úrovni zástupců samosprávy kraje Vysočina o dalších možnostech, určitých dotacích. Zatím je to v té podobě, že zástupci samosprávy našeho města Havlíčkův Brod se vyjádřili tak, že vidí umělou trávu jako nezbytnost. Všechno je však otázka finančních prostředků, které v současné době nejsou. Nezbývá tedy než stále dojíždět za lepšími tréninkovými podmínkami do jiných měst, Jihlavy, Čáslavi, Pelhřimova, Humpolce, což představuje nemalé finanční obnosy.

Na druhé straně hokejisté dostali v posledních letech docela slušný balík peněz. Není to pro vás trnem v oku, že hokeji se dostává takové podpory?

Samozřejmě to sportovní fotbalová veřejnost velice negativně vnímá. Já bych to nechtěl hodnotit, protože je to celkem citlivá otázka. Je to na posouzení lidí, kteří za veřejné prostředky města odpovídají, zachází a hospodaří s nimi. Musím podotknout, že my jsme od města už třetím rokem dostali rovněž příspěvek, dotaci na fotbal. Činí více než jednu třetinu rozpočtu fotbalového klubu na rok. Zbytek prostředků na činnost musíme shánět, abychom udrželi úroveň brodského fotbalu i počet týmů, které máme. Peníze získáváme sponzorsky, formou příspěvků jednotlivých členů klubu a samozřejmě i hospodařením s vlastní hráčskou základnou. To znamená hostování, prodejem hráčů, atd.

Spolupracujete s kluby, které už umělou trávu mají, abyste věděli, jaké realizační problémy taková akce přináší?

Samozřejmě, informace máme z měst a klubů, kde umělá tráva už je. Ať se jedná o kladné i záporné zkušenosti. Všechno vyhodnocujeme, zjišťujeme, velmi intenzivně se tím zabýváme.

Plánujete ještě další opravy areálu?

Možná by stálo za zmínku i to, že areál není oplocený. Je to průchozí prostor ze dvou stran, kde se potýkáme s problémem volného pohybu osob. Neštěstí je, že část tribuny a prostoru pod hlavní tribunou se přes noc stává útočištěm bezdomovců. Ať už v letním či zimním období. Správce hřiště bezmála jednu třetinu až polovinu své činnosti na hřišti věnuje úklidu nedopalků, flašek, střepů a dalších nečistot ponechaných těmito lidmi. Několikrát se nám stalo, že trenéři, správce nebo další činovníci klubu sbírali střepy od flašek i na zelené ploše. Tím je nepřímo ohrožena bezpečnost a zdraví fotbalistů i trenérů. Z tohoto důvodu se vedení klubu rozhodlo po ukončení sezony v letních měsících postavit plot. Jde nám o bezpečné, čisté a na určité úrovni odpovídající prostředí nejen pro sportovce, ale i pro naše fanoušky.

Bude mít oplocení areálu v své režii klub, nebo se na něm budou podílet i další instituce?

Oplocení budeme realizovat společně s Jiskrou za přispění okresního svazu sportu OSZ. Bohužel bez podílu dalších oslovených účastníků, byť byli požádáni formou grantů.

Kolik to bude stát?

Řádově něco přes dvě stě tisíc korun. Bohužel tyto finanční prostředky jsme chtěli investovat do sportovních aktivit klubu, ale vzhledem k tomu, že jsme tento stav vyhodnotili už jako neúnosný, tak tyto prostředky budeme vkládat právě do výstavby oplocení.

Máte představu, kdyby žáci i A-tým postoupili do divize, jaké by to znamenalo navýšení rozpočtu?

V současné době klub hospodaří s rozpočtem blížícím se ke dvěma milionům korun na rok. Opravdu se to jeví tak, že bychom mohli mít tři celky, muže, dorostence a žáky, v divizních soutěžích. To znamená samozřejmě zabývat se i otázkou vyššího rozpočtu, který by tím pádem musel automaticky povýšit. Když se dnes podívám na náš rozpočet, přes čtyři sta tisíc korun nás ročně stojí jenom doprava. Ale to není jen otázka dopravy, která by se v případě postupu zvýšila asi o dalších dvě stě až dvěstěpadesát tisíc Kč, je potřeba připočítat otázku dalších provozních nákladů. Ať už jsou to otázky spojené s pronájmem hřišť pro přípravu zimní i jarní, otázky placení náhrad rozhodčím, otázky spojené s úhradou zabezpečení správcovství hřiště, pořadatelskou službou, obligatorní částky spojené s placením úhrad za plyn, elektřinu, vodu, otázky spojené se zimní přípravou pro naše nejmenší, aby netrénovali v zimních měsících venku a mohli chodit do tělocvičen, a podobně. Dnes například zájezd dorostenců, kteří hrají divizní soutěž, na Moravu nás přijde kolem šesti až osmi tisíc korun. Podle toho, kam jedou. Kdybychom měli řešit postupovou otázku rovněž u mužů a u žáků, tak nám náklady jenom na zabezpečení dopravy, rozhodčích, diet hráčů (pouze A týmu) nepokryje pomalu ani dotace, kterou dostáváme od města.

Pokud byste nesehnali dostatečný objem finančních prostředků, může nastat i situace, že byste případně právo na divizi přepustili jinému klubu?

Skutečně bychom zvažovali, jestli jít, nebo nejít do divize. V případě, že bychom si sportovní cíle splnili, ať už u A-týmu, nebo u žáků, já bych teď nechtěl předjímat, ale bude to problematika pro výbor a celou valnou hromadu. Muselo by se posoudit na základě ekonomických možností, zázemí, personálního zabezpečení celého klubu, zda vyšší soutěž přijmout jak u mužů, tak u žáků, či zůstat v soutěžích, které nyní hrajeme. Tohle musí zvážit pečlivě celá členská základna. V současné době finanční možnosti jsou proti našim sportovním představám.

Uvažujete v případě postupu mužů do divize o nějaké velmi úzké formě spolupráce s ostatními okolními kluby?

I nad tím uvažujeme, my se v žádném případě spolupráci nebráníme. Spolupracujeme s kluby z blízkého okolí a řešíme s nimi možnost uplatnění hráčů u nás. Na hostování, na přestup, tak aby tito hráči hráli vyšší a kvalitnější soutěž snad v budoucnu v lepších podmínkách.

Zkusme se podívat do budoucnosti. S čím byste byl na konci roku spokojen?

Prostě abyste mohl říct: ‚Byl to úspěšný rok.‘ Rozdělil bych to do dvou rovin, sportovní a ekonomické. Pokud nastane to, že se nám sportovní cíle podaří naplnit, bude otázka zvážení výboru, a potažmo celé členské základny, zda a v jaké rovině půjdeme do vyšší soutěže právě v závislosti na otázce ekonomické a zázemí. Pokud by se tohle podařilo splnit, byl by to úspěšný rok.