Jednání zahájil předseda Josef Sojka zprávou o dění ve vyšších sférách českého fotbalu. Dobrá zpráva je, že podle Ivana Haška. Ministerstvo financí (MF) a školství (MŠ), společně slíbily pro letošní rok pro fotbal uvolnit kolem sto miliónů korun.

Tato částka je podle Sojky téměř třikrát větší než v minulém období 2007-2010, které jsme dostávali prostřednictvím ČSTV od Sazky. Podle rozdělovníku, podle počtu mládežnických mužstev a podle stanoveného klíče, pro OFS Havlíčkův Brod by mělo připadnout asi jeden milión. Pro MF, příjemci (oddíly) musí podložit příjem skutečnými náklady (pronájmy sportovišť, doprava, energie, atd.).

Částka od MŠ, ponížená o náklady na činnost OFS, bude předána oddílům ve formě, kterou rozhodnou demokratickou volbou samotné oddíly. Josef Sojka navrhl tři varianty: nákup vybavení sportovišť pro oddíly, nákup cen pro první tři mužstva v jednotlivých mládežnických kategoriích nebo uspořádání zimních halových turnajů, pod záštitou OFS.

O těchto bodech proběhla bohatá diskuse. Zástupci přítomných oddílů vyplnili připravenou anketu a konečné slovo bude mít VV OFS. Sekretář Luboš Vaněk byl pověřen mailem obeslat všechny oddíly o další návrhy. Ale sálem se prakticky jednotně neslo, že oddíly, které nemají žádné mládežnické mužstvo, se nemají pokutovat, ale naopak se musí odměňovat oddíly, kteří dobře pracují s mládeží.

Předseda OFS dále informoval přítomné o přípravách na valnou hromadu v Nymburce, která se má uskutečnit 26.6.11. O dění v kraji Vysočina informoval pan Sojka, o tom, že kraj Vysočina vypsal výběrové řízení na „Bezpečnou branku“ 3x2 m, kterou dotuje částkou 1,5 miliónu Kč, a branky věnuje mládeži na Vysočině.

Výběrové řízení vyhrála firma z Ledče nad Sázavou, která předvedla prototyp a ten byl KFS schválen. V současné době se vyrobí ověřovací série 24 ks, které obdrží a vyzkouší všechna mužstva krajského přeboru. Po odzkoušení v provozu bude vyrobeno celkem asi dvě stě kusů pro všechny oddíly na Vysočině, kteří mají mužstva přípravek.

Následně byli oceněni Cenou předsedy OFS za přínos pro fotbal Havlíčkobrodska: Václav Řípa z G.Jeníkova, Zdeněk Vávra z Habrů, Jaroslav Vávra z Jeřišna a Josef Firon z Úsobí.

Potom ještě zástupcům oddílů připomenul, že stále jsou vyjednány slevy pro oddíly z OFS HB ve firmách Gladiátor, ZZN apod. Kontakty jsou u sekretáře pana Vaňka na OFS.

Dále sdělil, že firma Fin Centrum osobně navštíví během jarní sezóny oddíly a předají jim po 2 ks míčů na každé mužstvo přípravek.

Na závěr svého projevu předseda OFS projevil rozčarování nad přístupem některých oddílů, které se z různých důvodů, dnes nedostavily - 10! Ještě konstatoval, že stále je málo lidí, kteří by chtěli pracovat v komisích OFS. Tímto oslovil potencionální uchazeče o přihlášení.

Předseda STK Josef Staněk vystoupil s doplněním informací o oddílech, které nesplnily předložení soupisek a dále sdělil, že ze soutěže odstoupila mladší přípravka H. Brodu D.

Potom předal hospodář Milan Meloun vyúčtování oddílů a sekretář brožuru Los Jara 11.

Na závěr zůstali ještě zástupci oddílů, které hrají okresní přebor přípravek a probrali dohrání letošní sezóny a přípravu na novou sezónu i s ohledem na strukturu soutěží všech mládežnických mužstev.

(mil)