Bourání objektu, sloužícího fotbalistům od roku 1958, nelze srovnávat s bouráním starého historického zimního stadionu v Praze na Štvanici. Světelští fotbalisté čekají na nové zázemí odpovídající současným stardandům již hodně dlouho. Kabiny a sociální zařízení pro hráče, sklad a prádelna dresů, to vše bylo zastaralé a dávno nevyhovovalo dnešním podmínkám. Nestor světelského sportu, František Trtík, na vznik starých kabin vzpomíná:

„Výstavba kabin byla zahájena na podzim v roce 1956. Vše se stavělo svépomocí. Jediným zedníkem byl důchodce pan Špála a ostatní pracovníci byli z řad dobrovolníků. Jelikož při stavbě pomáhali různí neodborníci, stavělo se, jak se stavělo, a proto byly kabiny například nedostatečně izolovány. Jako zdivo byly použity tvárnice a tehdejší Prefa z Dolní Březinky nám dodala ostatní prefabrikáty. Stavba kabin byla dokončena v roce 1958.“

Po menších úpravách sloužil tento objekt až do dnešní doby. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou schválilo dotaci na rekonstrukci fotbalového zázemí. Pro první etapu, která zahrnuje dvě dvojice šaten se sociálním zařízením, místnost a zázemí pro rozhodčí, bufet a nezbytné zázemí fotbalového klubu, to bude částka 6 290 tisíc korun. Tato část objektu má být dokončena do 30. 11. 2011.

V druhé etapě přibude tribuna pro diváky, ještě jedna dvojice šaten, sklad, garáž a místnost pro správce. Pro tuto druhou etapu město počítá s dotací 4 850 tisíc korun, přičemž 4 miliony korun poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím programu Podpora materiálně technické základny sportu.

Demolice objektu provedly Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou za brigádnické pomoci členů FK Bohemia Světlá nad Sázavou.

AUTOR: Jiří Víšek