Galerie: Brodské nádraží dostává moderní kabát, opraví se další nástupiště