Galerie: Cestování s dětmi

Mluvené slovo do sluchátek je ideální zábava, která zaujme dítě a neruší řidiče. Nevyčítejte si, když děti občas zabavíte obrazovkou. Pozor však, aby neseděly příliš dlouho se skloněnou hlavou, neboť jim hrozí bolest hlavy, zad či krční páteře. U nejmenších pasažérů se vyvarujte příliš teplého oblečení, které způsobí podrážděnost.