2/4

Stánek Oblastní charity nabízel originální výrobky z charitních dílem.

Autor: Aneta Slavíková