Galerie: Jaderná elektrárna Dukovany

Obří je i síť chodeb v areálu elektrárny. Jen kabelů jsou nataženy stovky kilometrů. Chladicí věže Jaderné elektrárny Dukovany. Postupně procházejí obnovou vnějšího a vnitřního pláště. Osm železobetonových věží slouží od zprovoznění elektrárny v roce 1985, jsou určené k odvádění nevyužitelného zbytkového tepla z výroby elektřiny. Předpisové ustrojení. Návštěva prochází z „čisté“ šatny do „nečisté“, kde vyfasuje kompletní oblečení i pracovní boty. V této části  jaderného bloku vše ve žluté. Prohlídka jako na letišti, povinné převlékání, turnikety. Do životně důležitých prostor se zvláštním režimem z hlediska jaderné bezpečnosti se lze dostat až po splnění důkladných bezpečnostních postupů. Před vstupem do kontejnmentu, tedy uzavřených prostor v okolí jaderného reaktoru, je nutné připnout dozimetr k měření radiace. Celá elektrárna dává práci asi 1500 zaměstnancům ČEZ. Na směně přímo u každého ze čtyř reaktorových sálů ale obvykle slouží maximálně pár desítek lidí. Dozimetr zaměstnanců v hlídané zóně. Radioaktivita v přirozeném prostředí je v řádu mikrosievert. Zaměstnanci v jaderné elektrárně nedosáhnou o moc víc ani za osmihodinovou směnu. Pro každého jeden. Kdyby se dozimetr rozpípal, dotyčný musí okamžitě opustit prostor. Vstup do reaktorového sálu. Jaderná elektrárna má nyní v provozu čtyři bloky. Stavět se nebude pátý, půjde vlastně o novou elektrárnu. Na protilehlých stranách reaktorového sálu na tzv. postamentech jsou vidět kulatá víka, uzavírající šachty reaktorů. V každém reaktorovém sálu jsou dva. V sousedství jsou další šachty - bazén použitého paliva či šachta číslo 1 pro zavážku čerstvého paliva Využití jádra? Velmi zjednodušeně se palivové kazety podle potřeby umístí do aktivní zóny tlakové nádoby naplněné vodou. Tu pak štěpná reakce ohřívá na teplotu k tři sta stupňům Celsia. Takto ohřátá voda dále míří do parogenerátoru. K oběhu vody v primárn Úklid po odstávce reaktoru. Nerezová podlaha se lépe udržuje čistá a nekoroduje. Vlevo pod červeným obdélníkovým vstupem jsou umístěny právě parogenerátory. Každý kontejner pojme 84 palivových kazet z dukovanské elektrárny, tedy celkem asi 10 tun použitého paliva. V každém bloku reaktoru se nachází 349 kazet, asi pětina se obmění jednou do roka. Použité palivo se ukládá do obřího hermeticky těsného modrého kontejneru, kde už zůstane desítky let. Ročně v jihomoravských Dukovanech tak vyprodukují zhruba tři a půl kontejneru s použitým palivem. Několik desítek palivových kazet mají v dukovanské elektrárně připravených pro umístění do reaktoru v dalších letech. Umísťují se pomocí speciálního zavážecího stroje a manipuluje se s nimi pod vodou. Maketa skutečného provedení palivového souboru budoucnosti s označením PK 3+. Plánované zavezení do reaktoru je v příštích letech. Jak připomíná mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk, tento typ reaktorů dokáže využít pouze zhruba čtyři procenta energie uranových kazet. Po použití putují do meziskladu. V hale podobné velké tělocvičně jsou vedle sebe kontejnery typu Castor. Chladí se přirozenou cirkulací vzduchu. Palivo v nich produkuje zbytkové teplo až sedmdesát stupňů Celsia, které s časem rychle klesá. Kontrola meziskladu s použitým palivem. Kontejnery jsou podle energetiků bezpečné. Uzavírají je tři víka. Jsou i přísně střežené a pod neustálým dohledem kamer. V nové budově použitého paliva je místo na dalších dvacet let provozu dukovanské elektrárny. Koridor. Prostor mezi první a druhým jaderným blokem. Přiváží se tudy i čerstvé palivo nebo kontejner na použité. Šachtou je pak do reaktorového sálu dostane jeřáb. Měření možné radiace je v určitých prostorách opravdu důkladné. Odchod z kontrolovaného pásma. Přísná kontrola s měřením celého těla ve speciální kabině čeká každého, kdo nejstřeženější prostor opouští. Měření možné radiace je v určitých prostorách opravdu důkladné. Strojovna s turbínami a generátory. Důležitá součást celého procesu výroby elektřiny. Pára z parogenerátoru roztáčí lopatky turbín, díky čemuž vzniká mechanická rotační energie a generátory pak vyrábějí elektrický proud. Zdena, Alena, Marie či Irena… Každá z turbín má své jméno. Protihlukovým krytům říkají energetici „autobus“. Od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 481 290 023 MWh elektřiny (k 22. dubnu 2022). Nejhorší projektovaná havárie? Ani při roztržení parního potrubí od reaktoru by nemělo vést k tragickým důsledkům. Tlak udrží box, po němž se v reaktorovém sálu chodí. Páru by bezpečně nasměroval do dalšího uzavřeného prostoru tzv. barbotážních věží. Nabor nových zaměstnanců pro výstavbu pátého bloku elektrárny začne už v průběhu tendru. Pokud vše dobře půjde, nový jaderný zdroj má v Dukovanech vyrůst do roku 2036. Mnohem dříve bude hotová nová administrativní budova se školícím a výcvikovým pracovištěm, pro niž aktuálně stroje hloubí základy v blízkosti obřího parkoviště.