Galerie: Na dni otevřených dveří nechyběli ani Kopečkovic z Tele Tele