Galerie: Názvy ulic coby galerie pod širým nebem. Co to zkusit u nás?

Nároží ulic Amnestie a svaté Kláry. Soudě podle této podobenky, král Karel III. byl poměrně veselá kopa. Nevím, co je zač ten cabalero na obrázku, ale na hrudi má svatojakubský kříž. Východní náměstí s obrázkem královského paláce. Na Jakubském náměstí je svatý Jakub vyobrazen coby Maurobijec. A kdo ví, možná někteří poutníci začínají svou pouť právě odsud. Šipka jim ukazuje směr, kudy se vydat. K Jakubskému náměstí přiléhá i Jakubská ulice. Obrázek na ulici Amnestie je více než výmluvný. Krásná královna Isabel II. byla údajně velká prostopášnice. Její oči byly uhrančivé, což malíř naznačil i na tomto portrétu.